Hieracium racemosum - jestřábník hroznatý

2. 9. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Hieracium racemosum Willd. – jestřábník hroznatý

Syn.: Hieracium barbatum Tausch

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: C4

 

Popis: Bylina s olistěnou lodyhou, obvykle bez přízemní růžice listů. Lodyha přímá, jednoduchá, roztroušeně chlupatá, vysoká do 100 cm. Listy nahloučené v dolní až střední třetině lodyhy, na okraji s drobnými žlázkami; dolní listy vždy přisedají řapíčkatě zúženou bází. Květenství hroznovité, obvykle chudé, čítající 5-10 květů. Úbory se zákrovními listeny světle zelenými, světle lemovanými. Nažky slámově žluté.

 

Možná záměna: Často zaměňován s jestřábníkem savojským (Hieracium sabaudum), který má nažky tmavohnědé, zákrov obvykle zbarvený černě až černozeleně, květenství spíše latnaté, větvenější; listy nemá řapíčkaté a lodyhu má rovnoměrněji olistěnou.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým areálem omezeným na jižní Evropu a jižní část Evropy střední, na sever zasahující do jižního Polska.

 

V České republice se vyskytuje více na Moravě, než na území Čech. Zejména roste v mezofytiku střední a částečně severní Moravy, ostrůvkovitě v Panonském termofytiku. V Čechách roste zejména ve východní části, vyznívá ojedinělými lokalitami v západních a severních Čechách.

 

Ekologie: Osidluje světlé listnaté, smíšené i jehličnaté lesy a jejich okraje, případně křoviny. Preferuje vlhčí a spíše kyselejší substráty.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Jestřábník hroznatý není řazen mezi zvláště chráněné druhy naší květeny. V Červeném seznamu však patří mezi druhy vyžadující pozornost. Na našem území se vyskytuje na okraji areálu a rozšíření má roztříštěný charakter. Často také bývá zaměňován za běžnější jestřábník savojský, což znalosti o výskytu až do kritické revize druhu (viz literatura) zkreslovalo.

 

 

Literatura:

Chrtek J. jun. (2004): Hieracium L. In.: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 540–701.

 

Moltašová H., Rotreklová O. et al. (2014): Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 1–27.