Hibiscus trionum - ibišek trojdílný

3. 4. 2011 vytvořil Martin Hanzl

Hibiscus trionum L. ibišek trojdílný

Syn.: Ketmia trionum (L.) Scop., Hibiscus ternatus Cav., Hibiscus vesicarius Cav., Trionum diffusum Moench

Čeleď: Malvaceae slézovité

Status: CR

 

Popis: Ibišek trojdílný je jednoletá bylina dorůstající 1050 cm výšky. Lodyhy jsou chlupaté, přímé a často již odspodu bohatě větvené. Dlouze řapíkaté spodní listy mají okrouhlý tvar a jsou mělce členěné v 35 laloků. Lodyžní listy jsou děleny do 35ti úkrojků, dlanitodílné až dlanitosečné, s dále členěnými listovými úkrojky. Na líci jsou listy téměř lysé, na rubu pokryté hvězdovitými chlupy. Na bázi řapíku vyrůstají niťovité palisty. Květy vyrůstají po jednom na stopkách v úžlabí horních listů. Kalich je ve spodní polovině srostlý, v horní dělený do trojúhelníkovitých kališních cípů, zeleně zbarvený s nápadnými fialovými žilkami a na bázi podepřen kalíškem. Obvejčité korunní lístky jsou sírově žluté až bělavé, s tmavě fialovou skvrnou na bázi a dorůstají délky 1530 mm. Blizna je členěna do pěti nápadných načervenalých paličkovitých laloků. Plodem je tobolka s velkým počtem semen, za zralosti krytá v nafouklém kalichu.

 

Rozšíření: Celkový areál rozšíření druhu pokrývá celou jižní Evropu s přilehlými oblastmi střední Evropy, odkud pokračuje přes Malou Asii až do Íránu, Číny a Japonska. Rovněž se vyskytuje v Africe, Americe i Austrálii.

 

Druh se v ČR vyskytuje vzácně v nejteplejších oblastech. Na jižní Moravě je možné jej pokládat za původní, bývá však přechodně zavlékán i do teplejších oblastí Čech a Moravy.

 

Ekologie: Ibišek trojdílný je polním plevelem teplejších oblastí, osidluje však též zahrady, úhory, rumiště, polní mokřady komposty, staveniště, železniční náspy a kolejiště. Jeho výskyt na lokalitách je nezřídka pouze přechodný, vyžaduje totiž stanoviště v raných fázích sukcese (r-stratég) a po zvýšení zápoje porostu mizí. Kvete od července do září, květy jsou opylovány hmyzem.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ohrožení a ochrana: Druh patří mezi kriticky ohrožené taxony naší flóry. Pozornost si zaslouží především potenciálně původní populace ibišku trojdílného na jižní Moravě. Možnosti jeho ochrany jsou značně omezené, neboť je vázán na člověkem významně ovlivněná stanoviště a jeho populace jsou nezřídka jen dočasného charakteru (druh tak dynamicky putuje po krajině, postupně mizí a objevuje se na nových lokalitách). Během posledních desetiletí se počet jeho lokalit zmenšil, snad vlivem intenzifikace zemědělství a užíváním herbicidů. Ibišek trojdílný se v ČR vyskytuje na hranici areálu svého souvislého rozšíření, což je jednou z hlavních příčin jeho vzácnosti.

 

Poznámka: Ibišek trojdílný patří mezi tzv. archeofyty a jako polní plevel doprovází člověka již od samých počátků zemědělství.

 

 

Literatura:

 

Němec R., Škorpíková V. & Skřivan V. (2012): Fenomén efemérních polních mokřadů na orné půdě. – Živa 2012(2): 57–59.

 

Slavík B. (1992): Hibiscus L. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky, vol. 3, Academia, Praha, 311–313.