Hesiodia montana - hojník chlumní

6. 8. 2009 vytvořil

Hesiodia montana (L.) Dumort. - hojník chlumní

Syn: Sideritis montana L.

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

Status: C1

 

Popis: Jednoletá bylina, vysoká do 30 cm. Lodyha přímá, již téměř od báze větvená v několik větví. Nevětvené rostliny jsou spíše vzácností. Lodyhy hustě bělavě chlupaté. Listy přisedlé, spodní krátce řapíkaté, podlouhlé, celokrajné nebo drobně zubaté, matně zelené, především na rubu hustě chlupaté. Květenstvím je 6květý lichopřeslen skládající lichoklas, který zabírá až polovinu lodyhy. Listeny podobné listům; květy velice drobné, s kalichem do 1/3 členěným, úzce zvonkovitým, kališní cípy ostře špičaté zakončené osinkou. Koruna květů má nezaměnitelné zbarvení, korunní trubka žlutá a horní pysk hnědý, spodní pysk žlutý případně s hnědým lemováním. Plodem je tvrdka.

 

Možná záměna: V České republice nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Druh s centrem rozšíření v centrálním Mediteránu s přesahem na Balkánský poloostrov (kromě jižního Řecka), dále na východ zahrnující pontickou oblast, oblast Kaspického moře, přes Írán až po Afghánistán. Celkový areál rovněž zahrnuje oblast pannonika, kam spadá i rozšíření na jižní Slovensku a v ČR. Jako zavlečený je udáván z Iberského poloostrova, v Norsku a v chladných oblastech střední Evropy.

 

V České republice na absolutní severní hranici areálu s výskytem vždy vzácným a roztroušeným, pouze v oblasti panonského termofytika jižní Moravy, převážně v kolinním, výjimečně v planární stupni. Na většině historických lokalit vymizel a v současnosti je udáván především z okolí Pouzdřan. Druhotně a krátkodobě zavlékán do Čech - Českého krasu a středního Polabí a Pojizeří. Druhotný výskyt byl rovněž doložen z okolí Třince.

 

Ekologie: Hojník chlumní je vázaný na osluněná stanoviště, na kamenité stráně, rozvolněné xerotermní travinné porosty, okraje mírně ruderalizovaných míst, vinic a suchých mezí. Preferuje vápnité a sprašové substráty. Vegetačně nepříliš vyhraněný, častěji v teplomilných plevelových společenstvech svazu Caucalidion lappulae.

 

Terofyt, kvetoucí od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není zákonem chráněný, v Červeném seznamu je vedený jako kriticky ohrožený. Na našem území patří mezi nejvzácnější druhy panonské flóry.

 

 sideritis_montana1 sideritis_montana2 sideritis_montana3

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2000): Hesiodia Moench – hojník. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 578–579, Academia, Praha.