Helleborus orientalis - čemeřice východní

24. 4. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Helleborus orientalis Lam. – čemeřice východní
Syn.: Helleborus abschasicus A. Braun, Helleborus antiquorum A. Braun, Helleborus caucasicus A. Braun, Helleborus guttatus A. Braun & F. W. H. Sauer, Helleborus olympicus Lindl., Helleborus orientalis subsp. abschasicus (A. Braun) B. Mathew, Helleborus orientalis subsp. guttatus (A. Braun & F. W. H. Sauer) B. Mathew
Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité
Status: nepůvodní druh

Popis:
Vytrvalé, 20–40 cm vysoké rostliny s plazivým oddenkem a přízemní růžicí listů. Listy, vyrůstající obvykle po 2–4, jsou dlouze řapíkaté, s čepelí kožovitou, znoženě dělenou do 5–11 protáhle kopinatých až široce eliptických, na okraji hrubě dvakrát zubatých úkrojků. Stonky jsou lysé, dužnaté, často nafialovělé, nesoucí 1–3 dlanitě dělené lodyžní listy. Květy jsou nápadné, často mírně skloněné. Okvětní lístky jsou vyduté, špinavě zelené až nafialovělé nebo fialově hnědé, občas nápadně skvrnité. Nektáriové lístky jsou zelenavé, občas červeně žilkované. Plodem je souplodí měchýřků, které nesrůstají a jsou krátce stopkaté.

Možná záměna: Čemeřice východní je velmi často zaměňována s č. nachovou (H. purpurascens), která se liší nepřezimujícími listy a srostlými měchýřky. Tento druh se u nás navíc pěstuje jen velmi vzácně a zplanění je proto nepravděpodobné. Dalším podobným druhem je č. zelená (H. viridis), která má opět nepřezimující listy a srostlé měchýřky.

Rozšíření: Původní areál zaujímá oblasti na východním pobřeží Černého moře od Turecka po ruskou Abcházii a Kavkaz. Údaje o zplanění pocházejí z řady evropských zemí, např. Velké Británie, Irska, Dánska, Německa, Rakouska, Švédska a Švýcarska.

V ČR je často pěstovaná a občas záměrně vysazovaná v zámeckých parcích, např. v Průhonicích a Letohradu. Údaje o zplanění jsou vzhledem k záměnám s č. nachovou spíše skrovné, zplanělé populace jsou známy např. z okolí Plumlova, ze Strakonicka nebo z Brna.

Ekologie: V původním areálu roste zejména v podrostu jehličnatých i listnatých lesů a lesních okrajů, často i v nadmořských výškách nad 1000 m n. m. Zplanělé populace se vyskytují v křovinách v intravilánech obcí, ale také v bučinách či borech.

Hemikryptofyt, který kvete od konce února do dubna.

Význam: Okrasná, časně kvetoucí rostlina, která je v Evropě pěstovaná pravděpodobně již od první poloviny 19. století. Křížením s dalšími druhy čemeřic byla vyšlechtěna řada kultivarů. Jako řada dalších zástupců čeledi Ranunculaceae je i tato čemeřice jedovatá.

Taxonomická poznámka:
Čemeřice východní je ve tvaru listových úkrojků, odění čepele a barvě květů velmi proměnlivým druhem. Někdy jsou proto rozlišovány až tři poddruhy, subsp. abchasicus, subsp. guttatus a subsp. orientalis. Podrobnější studie, která by se věnovala taxonomii tohoto druhu však zatím chybí.

 

 

Literatura:

Davis P. H. & Cullen J. (1965): Helleborus L. – In: Davis P. H. (ed.), Flora of Turkey and East Aegean Islands, University Press, Edinburgh, 96–97.

Krasheninnikov I. M. (1937): Helleborus L. – In: Komarov V. L. & Shishkin B. K. (eds), Flora USSR 7, Botanical Institute of the Academy of Science of the USSR & Israel Program for Scientific Translations, Keter Press Binding Jerusalem, 46–48.