Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum - devaterník velkokvětý pravý

15. 1. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum - devaterník velkokvětý pravý

Syn.: Helianthemum obsurum var. grandiflorum Pers.

Čeleď: Cistaceae - cistovité

Status: C1, §1

 

Popis: Bylina či spíše polokeř, kompaktního habitu, poléhavý, vysoký do 30 cm. Lodyhy i květní stopky jen řídce chlupaté. Listy eliptické, na rubu jen řídce chlupaté nebo lysé, dolní listy tupé. Květenství 2-8květé. Vnitřní kališní lístky mají na žilkách výrazné svazečky chlupů, mezi středními žilkami jsou víceméně lysé, lesklé. Žilky zbarvené do červena, až červenohněda. Květy sytě žluté, s korunními lístky velkými 12-16 mm. Plodem jsou vejcovité tobolky.

 

Možná záměna: Zaměnitelný s druhým poddruhem, který se na našem území vyskytuje - devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum). Oba poddruhy jsou vyhraněné ekologicky i nadmořskou výškou, ve které rostou. Zároveň se liší v několika morfologických znacích - velikosti kališních lístků, chlupatostí mezi žilkami kališních lístků, kde druhý poddruh je zcela chlupatý a matný.

 

Rozšíření: Devaterník velkokvětý pravý je taxonem vysokých středoevropských a jihoevropských pohoří jako jsou Karpaty, Vysoké Sudety resp. Jeseníky, Apeniny, Alpy a balkánské hory.

 

V České republice se výhradně vyskytuje v oreofytiku Hrubého Jeseníku, vázaný na subalpínské polohy a to pouze na několika málo mikrolokalitách.

 

Ekologie: Vázán na osluněné biotopy a stanoviště skalních výchozů, sušších luk. Preferuje skeletnaté půdy, s řidším vegetačním zápojem a častými disturbancemi zapříčiněnými lavinovými sesuvy. U nás na silikátových podkladech, jinde často na horninách s bazickou reakcí. Součást vegetace sv. Agrostion alpinae.

 

Chamaefyt, kvetoucí od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh řazený mezi zvláště chráněné, kriticky ohrožené. Stejný status mu náleží i v Červené knize. Všechny mikropopulace jsou rovněž chráněné územně. Výskyt se jeví jako stabilní.

 

helianthemum_grandiflorum_subsp_grandiflorum1 helianthemum_grandiflorum_subsp_grandiflorum2 Helianthemum grandiflorum 1
Helianthemum grandiflorum 2 Helianthemum grandiflorum 3 Helianthemum grandiflorum 4