Hedysarum hedysaroides - kopyšník tmavý

23. 9. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Hedysarum hedysaroides (L.) Sch. et Thell. – kopyšník tmavý

Syn.: Astragalus hedysaroides L., Hedysarum obscurum L.

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Status: EN, §K

 

Popis: Bylina s mohutným kořenovým systémem, s vystoupavými, nevětvenými, hranatými a lysými lodyhami. Listy jsou složené obvykle z 59 párů lístků, svrchu tmavě zelených, zespodu nasivělých a lesklých. Květenstvím je zdánlivě koncový hrozen, složený z nicích, krátce stopkatých 10–20 květů. Koruna je fialově červená, po odkvětu modrá. Lusky čárkovité, lámavé, zaškrcované.

 

Rozšíření: Druh rozsáhlého euroasijského areálu, v Evropě však rozšířený pouze ve vyšších pohořích střední a jižní Evropy.

 

V České republice se vyskytuje vzácně pouze v oreofytiku v Krkonoších a v Jeseníkách.

 

Ekologie: Kopyšník roste na travnatých i kamenitých svazích, teráskách, obvykle na závětrných místech v ledovcových karech. Je součástí vegetace alpínských skalních trávníků as. Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od konce června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Kopyšník tmavý je jako přirozeně vzácný druh naší květeny hodnocen jako zvláště chráněný v kategorii kriticky ohrožených druhů. Stejný status mu náleží i dle Červeného seznamu. Všechny lokality tohoto druhu jsou územně chráněny.

 

 

Literatura:


Chrtková A. (1995): Hedysarum L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 512.