Haliaeetus albicilla - orel mořský

5. 10. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) - orel mořský

Řád: Accipitriformes - dravci, čeleď: Accipitridae - jestřábovití

Status: KO, LC, IUCN: NT, BERN II, BONN I, CITES I, AEWA, Birds Dir I.

 

Popis: Orli jsou velká, majestátná zvířata a orel mořský je největším zástupcem v ČR. Tělo dosahuje rozměrů kolem 70-90 cm, rozpětí křídel mezi 190-240 cm. Velký mohutný zobák žluté barvy je dominantou hlavy. Zbarvení u dospělých jedinců (samec i samice) je hnědé se světlejší žlutohnědou barvou hlavy. Krajní ocasní péra jsou čistě bílá. Juvenilní jedinci jsou také hnědě zbarvení, stejně jako dospělci. Krajní ocasní péra jsou stejné barvy jako tělo, tedy hnědé. Zobák u kořene žlutavý, jinak šedý.

 

Možná záměna: Se všemi druhy orlů vyskytujících se v ČR. Určení může být někdy dost složité. Jedním ze základních znaků pro odlišení od druhů rodu Aquila je zbarvení krajních ocasních per, která má tento druh bílá (platí pouze u adultních jedinců).

 

Rozšíření: Palearkt. V západní Evropě je jeho výskyt méně častý než na východě, kde je rozšířen až k Tichému oceánu.

 

V ČR se orel mořský vyskytuje v jižních Čechách (Třeboňsko, Českobudějovicko), v okolí České Lípy, na jižní Moravě (Novomlýnské nádrže), na Ostravsku a v Poodří.

 

Biologie a ekologie: Orel mořský preferuje pro svůj pobyt a hnízdění mořská pobřeží, velká jezera či řeky, a proto jej u nás nacházíme jen na omezeném počtu lokalit. Hnízdí do nadmořské výšky 800 m. V ČR se vyskytuje převážně od října do dubna. U nás hnízdí na stromech, kde si staví hnízdo a každý rok jej dostavují. Někdy může vážit i stovky kilogramů. Samice snáší 1-2 vejce od února, inkubace trvá 35-45 dní. O mláďata se starají oba rodiče asi 69-75 dní. Přežívá většinou pouze jedno mládě. Potravu tvoří většinou ryby, někdy i vodní ptáci a savci. V zimních měsících vyhledává mršiny. Orel mořský se dožívá až 35 let. V době hnízdění se ozývá hlasitým klí klí klí... nebo kji kji kji.... Mimo dobu hnízdění je jejich zvukový projev tichý.

 

Význam: Orel mořský je mrchožravý pták, který pomáhá v selekci nemocných a uhynulých zvířat ve volné přírodě.

 

Ohrožení a ochrana: Jak již bylo zmíněno, orel požírá uhynulá zvířata, a proto je ohrožen kladením otrávených návnad. V současné době v ČR hnízdí asi 50 párů (2007) tohoto dravce a to i přes to, že byl orel na našem území vyhuben v polovině 19. století. Reintrodukce započala na začátku 80. let minulého století. Orel mořský je jedním z nejchráněnějších živočichů v ČR, a je proto monitorován.

 

   

- Fotografováno v Záchranné stanici pro handicapované živočichy v Bartošovicích na Moravě.