Hahnia picta - příčnatka pestrá

11. 9. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Hahnia picta Kulczyñski, 1897 – příčnatka pestrá

Čeleď: Hahniidae – příčnatkovití

Status: CR

 

Popis: Drobný pavouk o délce těla 2-3 mm (hlh. 0,8 mm). Hlavohruď je žlutohnědá až světle červenohnědá s tmavou skvrnou ve středu a několika drobnými tečkami po okraji. Zadeček je oválný tmavě hnědý až černý s třemi páry světlých teček, které v zadní části přecházejí v proužky. Nohy jsou žlutohnědé nevýrazně proužkované.

 

Možná záměna: Charakteristický druh, který je u nás téměř nezaměnitelný. Zaměnit lze snad jen mladé jedince s ostatními příčnatkami rodu Hahnia (v ČR 8 druhů).

 

Rozšíření: Evropský druh – známý je z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Francie, Rumunska a Bulharska.

 

V ČR velmi vzácný druh, výskyt je u nás znám pouze z několika lokalit Lednicko-valtického areálu.

 

Biologie a ekologie: Příčnatka pestrá žije na rozdíl od většiny zástupců čeledi Hahniidae (kteří obývají povrch půdy) zejména na kmenech stromů. Žije skrytě pod šupinkami kůry listnatých stromů, zejména javorů, platanů, dubů a jírovců. Dává přednost otevřeným biotopům se starými soliterními stromy, osluněným okrajům nížinných lesů a často je nalézána ve starých zámeckých parcích (u nás např. v Lednici). S dospělci se můžeme setkat zejména od března do července, ale vzácněji i po celý rok.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh je zařazen díky své vazbě na staré stromy a vzácnosti v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako druh kriticky ohrožený (CR). Díky skrytému způsobu života a drobné velikosti však pravděpodobně uniká pozornosti a zejména na jihu Moravy bude pravděpodobně hojnější než se zdá.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.