Groenlandia densa - rdestice hustolistá

27. 3. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Groenlandia densa (L.) Fourr. – rdestice hustolistá

Syn.: Potamogeton densus L.; P. serratus L.; P. setaceus L.

Čeleď: Potamogetonaceae – rdestovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Bylina s vytrvalým oddenkem a jednoletými nebo ozimými lodyhami. Lodyha dlouhá až 70 cm, jednoduchá nebo chudě větvená, kořenující v dolní části, bělavě nazelenalá, bez žlázek na uzlinách. Listy ponořené, vstřícné, dvouřadě uspořádané, přisedlé, často nazpět obloukovitě zahnuté, s tupou špicí, na bázi objímavé. Květenstvím je kulovitý klas s dvěma květy; stopka klasu po odkvětu zahnutá. Květy zbarvené zelenohnědě. Plodem jsou elipsoidní, na stranách zploštělé nažky.

 

Možná záměna: Zřídka zaměňována s vodním morem kanadským (Elodea canadensis). Na rozdíl od rdestice má vodní mor listy uspořádané v trojčetných přeslenech. Listy tak směřují do všech stran a nejsou ve dvou řadách jako u rdestice.

 

Rozšíření: Druh s cirkumpolárním, disjunktivním areálem. V Evropě se vyskytuje po jižní oblasti Skandinávie, na Britských ostrovech resp. v západní Evropě, dále v Evropě střední, jižní, na východ po Balkánský poloostrov. Dále v Malé Asii až po SZ Írán. V Africe je rozšířen pouze v severních oblastech při Středozemním moři. Dokládán je rovněž z Dálného Východu a Severní Ameriky.

 

V České republice vždy velmi vzácný druh rostoucí pouze v Polabí a východních Čechách. Z historických 10 lokalit se dnes vyskytuje pouze na jediné v Kutnohorské pahorkatině nedaleko obce Hořany.

 

Ekologie: Rdestice je vázána na vodní biotopy především na rybníky a meliorační příkopy. Roste v čistých, stojatých, na živiny chudých vodách s bahnitým až jílovitým dnem. Konkurenčně slabý druh, za předpokladu absence expanzivních druhů jako vodní mor ovšem vytváří bohaté a rozsáhlé porosty. Je citlivá na zákal a dlouhodobě zakalený sloupec vody nesnáší. Citlivá je také na ožírání rybami a ptáky. Snadno se množí vegetativně, generativní množení je vzácnější. Vytváří bohatou zásobu semen v bahně.

 

Hemikryptofyt s optimem růstu od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Rdestice hustolistá je kriticky ohroženým druhem vedeným pod tímto statusem jak ve vyhlášce tak i v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin. Jediná současná lokalita výskytu je chráněna formou národní přírodní rezervace. V současnosti je velmi diskutována genetická struktura samotné populace. Je totiž velmi pravděpodobné, že celá populace je tvořena jediným klonálním polykormonem a z genetického pohledu odsouzena k zániku. Mezi negativní vlivy patří již zmíněný zákal vodního sloupce či ožírání ptáky a konkurenční tlak jiných vodních rostlin. Záchranná kultivace je prováděna Botanickým ústavem AV v Průhonicích a druh byl rovněž pokusně vysazen do tůní na Kokořínsku.

 

 

Literatura:


Guo Y. & Cook C.D.K. (1990): The floral biology of Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae). – Aguat.  Bot. 38: 283-288.

 

Kaplan Z. (2010): Groenlandia Gay. – Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8., Academia, Praha, 382-383.