Goodyera repens - smrkovník plazivý

25. 7. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Goodyera repens (L.) R. Br. – smrkovník plazivý

Syn.: Saturium repens L.

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: C1, §1, CITES

 

Popis: Nenápadná světle zelená bylina dorůstající maximálně 25 cm výšky, klonálně se rozmnožující, proto rostoucí ve skupinách. Lodyha přímá až vystoupavá, hustě žláznatě chlupatá. Listová růžice se vytváří na podzim, přezimuje, po odkvětu listy odumírají. Čepel nápadně síťnatá, lysá, zelená. Klas jednostranný až nerovnoměrně rozložený, složený obvykle z 10–25 květů. Květy drobné, bělavé, s vnějšími okvětními lístky žláznatě chlupatými. Semeník stopkatý, válcovitě vřetenovitý.

 

Možná záměna: Jediný zástupce rodu na našem území. Podobný mu snad může být jedině švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), který má listy podélně síťnaté a klas výrazně šroubovicově stočený.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumboreálním ale značně disjunktivním areálem, který roste v Severní Americe, na Dálném východě, přes Sibiř až do Evropy. Na evropském kontinentu se vyhýbá zejména jižním částem, kde je výskyt omezen na vysoká pohoří a územím s výrazně kontinentálním klimatem, v atlantsky laděném klimatu sz. Evropy je výskyt omezen na izolované lokality.

 

V České republice se kdysi vyskytoval snad až roztroušeně s těžištěm výskytu ve středních polohách. Většina údajů se vztahuje k období na přelomu 19. a 20. století. Dnes je velmi vzácným druhem rostoucím ve středních, j. a jz. Čechách a rovněž na střední Moravě zejména na Boskovicku.

 

Ekologie: Roste na stinných, mechatých stanovištích v borových, smrkových a smíšených lesích, též ve starých vápencových lomech. Roste v kyselejších půdách, ale na vápencových podkladech. Za dobrých podmínek vytváří bohaté populace, rozmnožuje se jak sexuálně, tak klonálně.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem od konce června do začátku srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Smrkovník plazivý je bezesporu velmi vzácným druhem, což se odráží i na jeho hodnocení jako kriticky ohroženého druhu jak ve vyhlášce, tak v Červeném seznamu. Na dramatickém úbytku lokalit se pravděpodobně nejvíce podepsalo nešetrné lesní hospodaření, byť přímé příčiny úbytku nelze s jistotou stanovit.

 

 

Literatura:


Brzosko E. et al. (2013): High level of genetic variation within clonal orchid Goodyera repens. – Plant Sys. Evol., 299(8): 1537–1548.

 

Procházka F. (2010): Goodyera R. Br. In: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky, vol. 8, Academia, Praha, 483–485.