Glaucium corniculatum - rohatec růžkatý

1. 6. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph – rohatec růžkatý

Syn.: Chelidonium corniculatum L.; Glaucium phoeniceum Crantz; G. tricolor Bernh. ex Opiz

Čeleď: Papaveraceae – makovité

Status: CR

 

Popis: Bylina s přímými, od báze větvenými, odstále štětinatě chlupatými, do 50 cm vysokými lodyhami.  Přízemní listy řapíkaté, lodyžní listy přisedlé, s peřenodílné, s nestejně dlouhými, po obou stranách chlupatými úkrojky. Květy na stopkách; korunní lístky červené, ale velmi variabilní s příměsí žluté a oranžové, s tmavou skvrnou na bázi. Tobolky až 25 cm dlouhé, chlupaté.

 

Možná záměna: Na našem území nezaměnitelný druh, připomínající zdálky máky, ale nevytvářející makovice. Vzácně je na našem území nalézán nepůvodní rohatec žlutý (Glaucium flavum), který má žluté květy a lysé tobolky.

 

Rozšíření: Druh s centrem rozšíření v Mediteránu, odkud zasahuje do sz. Afriky, na Kanárské ostrovy, jv. Evropy, Malé Asie a do střední Evropy, kde je považován za archeofyt nebo již za nepůvodní druh. Nepůvodní je v Severní Americe a v Austrálii.

 

V České republice se vyskytuje vzácně v teplých nížinných až pahorkatinných polohách českého i moravského termofytika. V mezofytiku byl zaznamenán sporadicky, výše již neroste.

 

Ekologie: Druh suchých a výhřevných travnatých strání, mezí, objevuje se jako plevel na vinicích a obilných polích. Přechodně osidluje i ruderální stanoviště. Preferuje minerálně bohaté, vápnité substráty, půdy těžší, místa s nezapojenou vegetací. Vykvétá a plodí v několika fenologických vlnách během vegetační sezóny.

 

Jednoletý terofyt až dvouletka s fenologickým optimem od května do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Rohatec růžkatý je v současnosti považován za vzácný archeofyt naší květeny vázaný na nejteplejší oblasti. V Červeném seznamu je hodnocen jako kriticky ohrožený druh (CR). Několik jeho lokalit je chráněno formou maloplošně chráněných území, ovšem na ruderálních stanovištích a v polích není jeho praktická ochrana možná. Stejně jako řadě dalším polním plevelů mu neprospívá herbicidování a hluboká orba.

 

Zajímavost: Zejména v jižní Evropě nabýval využití v tradiční medicíně pro tišení bolestí hlavy. U tohoto druhu byla prokázána přítomnost inhibitorů enzymu acetylcholinesterázy, které hrají klíčovou roli při rozpadu acetylcholinu, významného neurotransmiteru, jehož disfunkční projevy vedou k řadě neurologických poruch jako je Alzheimerova choroba, senilní demence či ataxie. Patří tak k významným rostlinám využitelným v medicíně.

 

 

Literatura:

 

Buckley R. (1981): Alien plants in central Australia. – Botanical Journal of the Linnean Society, 82: 369 –379.

 

Kubát K. (1988): Glaucium Mill. In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha, 492–493.

 

Mukherjee P. K., Kumar V., Mal M. & Houghton P. J. (2007): Acetylcholinesterase inhibitors from plants. – Phytomedicine, 14(4): 289–300.

 

Urbisz A. (2011): Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland – scale and assessment of the phenomenon. – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 197 pp.