Geranium sylvaticum - kakost lesní

27. 8. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Geranium sylvaticum L. – kakost lesní
Syn.: Geranium alpestre Schur
Čeleď: Geraniaceae – kakostovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé, 30–80 cm vysoké byliny s poměrně tlustým oddenkem a odstále žláznatě chlupatými lodyhami. Přízemní listy jsou dlanitě dělené do 5–7 úkrojků, oboustranně chlupaté nebo na líci téměř lysé, dlouze řapíkaté, s řapíky odstále chlupatými. Střední a svrchní lodyžní listy jsou podobné spodním (jen nejsvrchnější dělené do 3 úkrojků), s krátkými řapíky až téměř přisedlé. Palisty jsou úzce trojúhelníkovité, hnědavé. Květy, vyrůstající v dvoukvětých vidlanech, jsou oboupohlavné, červenofialové až růžové, velmi vzácně až bílé. Korunní lístky jsou obvejčité, na bázi světlejší než na okraji. Plody jsou zobanité, pukavé.

Možná záměna:
Záměna je možná zejména s kakostem bahenním (Geranium palustre) a kakostem lučním (Geranium pratense). Od těchto druhů se kakost lesní odlišuje zejména hustším květenstvím, hustým, odstálým a obvykle žláznatým oděním a červenofialovými květy s bělavou bází.

Rozšíření:
Druh se vyskytuje v Evropě a západní Asii. Souvislý areál se rozpíná od Islandu, Skandinávie, Skotska, střední Evropy, východních Alp a Apenin na západě, po západní a střední Sibiř na východě. Izolované arely leží na Kavkaze, ve Francouzském středohoří, v Anglii, Irsku a na Pyrenejském poloostrově.

V ČR se vyskytuje poměrně hojně zejména v pohořích na severu republiky, od Krušných hor po Nízký Jeseník, dále také v Beskydech, Javornících, Českém středohoří a v Doupovských a Železných horách. Optimum druhu leží především v nižších a středních horských polohách, ale vystupuje i nad horní hranici lesa a podél řek bývá zplavován do výrazně nižších poloh. Několik izolovaných arel se nachází v jihozápadním okolí Prahy, na Šumavě a jejím podhůří či v Podyjí a naopak zcela chybí na Českomoravské vrchovině, v Brdech či Českém lese.

Ekologie: Kakost lesní je vlhkomilným, stínomilnějším a poměrně konkurenčně zdatným druhem, který roste na horských loukách, ve vysokostébelných horských nivách, v karech, v horských křovinách a vzácněji také v údolních lužních lesích a olšinách. Je diagnostickým druhem řady horských a subalpínských společenstev, např. trojštětových luk svazu Polygono bistortae-Trisetion flavescentis, subalpínských křovin svazu Salicion silesiacae a vysokobylinných niv svazu Adenostylion alliarieae.

Ve vyšších polohách se kromě rostlin s normálními oboupohlavnými květy roztroušeně vyskytují také rostliny s drobnými korunními lístky a zakrnělými tyčinkami.

Hemikryptofyt, který kvete od června do července.

 

 

 

Literatura:

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.