Geranium sibiricum - kakost sibiřský

3. 9. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Geranium sibiricum L. – kakost sibiřský

Čeleď: Geraniaceae – kakostovité

Status: neofyt

 

Popis: Bylina s jednou nebo více poléhavými, dichaziálně větvenými lodyhami, s červenofialovým nádechem, dlouhými obvykle 30–60 cm. Přízemní listy dlouze řapíkaté, brzy zasychající; lodyžní listy vstřícné, čepel listů 3–5(–7)dílná; úkrojky hrubě zubatě dělené, na obou stranách chlupaté. Květenství nejčastěji redukováno na jediný květ, s květní stopkou odstále chlupatou. Lístky kalicha na vrcholu s odstávající špicí. Korunní lístky na okraji brvité, světle růžové s nachovým žilkováním, na vrcholu zaokrouhlené až mělce vykrojené. Zobanitý plod štětinatě chlupatý. Semena hnědočerná, matná, jemně síťovaná na povrchu.

 

Možná záměna: Kombinací jednokvětých vidlanů, odstále chlupatých květních stopek, kalichů s nasazenou špičkou, dobře poznatelný druh.

 

Rozšíření: Původní areál je pravděpodobně rozsáhlý, zaujímající eurasijskou temperátní oblast od jv. Evropy po Dálný východ. Jako nepůvodní druh je znám ze střední a západní Evropy a ze Severní Ameriky.

 

V České republice roste doposud spíše sporadicky obvykle ve větších sídelních jednotkách. Jeho výskyt je spjat s botanickými zahradami v městech jako je Olomouc, Tábor či Brno, odkud se šíří do okolí, podobně jako ze zámeckých parků, jako např. v Bílé Vodě ve Slezsku.

 

Ekologie: Kakost sibiřský je vázaný na různá ruderální a synantropní stanoviště jako jsou okraje cest a chodníků, zahrady, železniční náspy, rumiště a také skalky. Preferuje spíše stinnější polohy, půdy vlhké a humózní.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

 

Literatura:

 

Brandes D. (2010): Geranium sibiricum als neophyt in Osttirol. – Floristische Rundbriefe, 43(2009): 52–64.

 

Douda J. (2006): Geranium sibiricum L. In: Chán V., Lepší M. & Lepší P. (2006): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. XII –Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích 46: 130.

 

Drescher A., Lechner M. & Berg Ch. (2012): Pflanzen mit invasivem Potenzial in Botanischen Gärten III. Geranium sibiricum (Geraniaceae). – Carinthia II, 202: 33–46.

 

Slavík B. (1997): Geranium L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.