Geranium rotundifolium - kakost okrouhlolistý

20. 4. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Geranium rotundifolium L. – kakost okrouhlolistý

Syn.: Geranium core Kostel.

Čeleď: Geraniaceae – kakostovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Byliny s tenkým kořenem, celé žláznatě lepkavé. Lodyhy poléhavé, vystoupavé až přímé, s červenofialovým nádechem, hustě oděné, do 40 cm dlouhé. Přízemní růžice listů za květu odumřelá; lodyžní listy vstřícné, okrouhle ledvinité, dlanitě 5–7klanné, světle zelené, měkce chlupaté. Květy uspořádané v dvoukvětých vidlanech. Korunní lístky úzce obvejčité, s úzkým, bílým nehtem, na vrcholu zaokrouhlené nebo jen mělce vykrojené, světle fialové. Semenné pouzdro merikarpia hladké. Semena výrazně síťnatá, olivově šedohnědá.

 

Možná záměna: Kombinací znaků, zejména výraznou žláznatostí rostlin, síťováním plodů a téměř zaokrouhlenými korunními lístky dobře rozpoznatelný druh. Mnohem vzácnější kakost měkký (Geranium molle) má hluboce vykrojené korunní lístky, podobně jako kakost pyrenejský (G. pyrenaicum).

 

Rozšíření: Původní areál druhu zahrnuje především mediteránní oblast jižní Evropy, jz. Evropu a západní část kontinentu s přesahem na Britské ostrovy, dále severní část Afriky, Malou a západní Asii, snad až po Indii. Jako původní je udáván v jižní části Evropy střední zhruba po Rakousko a jižní Slovensko. Adventivně se rozšířil jinde v Evropě, ale také v Severní Americe, Austrálii a jižní Africe.

 

V České republice je hodnocen jako neofyt, který byl poprvé sbírán v polovině 19. století v Praze. V Čechách je v současnosti znám spíše ojediněle z hlavního města, středních a východních Čech. Na Moravě je vícero lokalit známo ze severovýchodní části území, dále byl druh zaznamenán v oblasti Moravské brány, na Hané, ve Zlíně a na Břeclavsku. Většina lokalit leží v nižších polohách do 400 m n. m.

 

Ekologie: Kakost okrouhlolistý se v našich podmínkách vyskytuje pouze na sekundárních stanovištích, především na železničních náspech a v hrubších frakcích kolejišť, udáván je také ze zdí a rumišť. Je výrazně světlomilným druhem, který preferuje suchá až výhřevná stanoviště.

 

Jednoletý terofyt až ozimá bylina s fenologickým optimem kvetení od dubna do srpna.

 

Poznámka: Zřídka se pěstuje jako okrasná rostlina v univerzitních botanických zahradách v Praze a v Olomouci.

 

 

Literatura:

 

Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 3. Geranium rotundifolium. – Acta Musei Beskidensis, 6: 69–76.

 

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.