Geranium purpureum - kakost nachový

18. 1. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Geranium purpureum Vill. – kakost nachový
Syn.: Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman
Čeleď: Geraniaceae – kakostovité
Status: invazní druh

Popis: Jednoleté případně dvouleté, štětinaté a nepříjemně páchnoucí byliny s přízemní růžicí listů a několika přímými květonosnými lodyhami. Listy jsou zpeřené, v obrysu trojúhelníkovité až vejčité, poměrně drobné s relativně krátkými řapíky. Květy, vyrůstající v dvoukvětých vidlanech, jsou tmavě růžové, drobné. Kališní lístky jsou vejčité, krátce hustě žláznatě štětinaté. Plod je zobanitý, na bázi s rozestálým kalichem.

Možná záměna: Velmi podobným druhem je kakost smrdutý (Geranium robertianum), který lze poznat podle oranžovo-růžových pylových zrn, větších korun a přítomností dlouhých nežláznatých chlupů na kalichu.

Rozšíření: Kakost nachový je původní ve Středozemí, odkud zasahuje až do jižní Anglie a Irska. Zavlečen byl do zemí Beneluxu, Německa, Maďarska, na Slovensko a do ČR.

V ČR se vyskytuje zatím na Moravě, ve Slezsku, ve východních a středních Čechách. Šíření na další území je velmi pravděpodobné.

Ekologie:
Stínomilný a nitrofilní druh, který ve své domovině roste na skalách, zdech, na okrajích suchých trávníků a na narušovaných místech. Druhotně roste také na železničních náspech, mezi hrubým štěrkem.

Terofyt, který kvete v dubnu a květnu.

Význam:
Invazní neofyt, který se šíří po železnicích a vyskytuje se zejména v železničních stanicích, kde nalézá vhodné ekologické podmínky a je podporován také způsoben ošetřování kolejišť. Poprvé byl nalezen v roce 2005 v železniční stanici Hrušovany u Brna. Později byl pozorován i v dalších stanicích a zastávkách v okolí Brna. V současné době se vyskytuje na stanicích po celé severní Moravě a nalezen byl také ve středních (Beroun, Poděbrady) a východních Čechách (Týniště nad Orlicí).

 

 

Literatura:

Kocián P. & Hlisnikovský D. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 2. Geranium purpureum. – Acta Musei Beskydensis 6: 61–68.

Růžička V. & Koblížek J. (2009): Kakost nachový (Geranium purpureum), nový druh pro květenu České republiky. – Zprávy České Botanické Společnosti 44: 23–27.