Geranium pratense - kakost luční

23. 1. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Geranium pratense L. – kakost luční  

Čeleď: Geraniaceae – kakostovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, 30–50 cm vysoké byliny se šikmým oddenkem a přímými, krátce chlupatými květonosnými lodyhami. Přízemní listy, tvořící bohaté růžice, jsou dlanité, rozdělené do 5 až 7 úkrojků, dlouze řapíkaté. Jednotlivé úkrojky jsou v obrysu obvejčité, jednou až dvakrát zpeřené. Lodyžní listy jsou podobné přízemním listům, horní občas jen trojdílné. Palisty jsou vejčité až kopinaté, obvykle ještě před květem zasychající. Květy, vyrůstající po dvou ve vidlanech, jsou modré až modrofialové, vzácněji růžové či bílé, poměrně velké a nápadné. Po odkvětu se květní stopky často svěšují. Plody jsou protáhle zobanité.

 

Možná záměna: Nejpodobnějším druhem je kakost lesní (Geranium sylvaticum), který má drobnější, červenofialové květy, stále vzpřímené květní stopky a roste především ve vyšších a chladnějších polohách.

 

Rozšíření: Druh rostoucí především v mírném pásmu Evropy a Asie. Od Velké Británie po střední Sibiř. Jižní hranice v Evropě prochází Pyrenejemi, Alpami a severem Balkánského poloostrova, severní hranice prochází střední Skandinávií, jižním Finskem až na poloostrov Kola. Izolovaná arela leží na Kavkaze. Druh má na okrajích svého areálu značnou tendenci k šíření podél komunikací. Zavlečen byl do Severní Ameriky.

 

V ČR se kakost luční vyskytuje roztroušeně až hojně téměř po celé rozloze státu, od nížin do podhůří. Vzácnější je pouze v jižních až jihozápadních Čechách, kde může lokálně chybět (především Šumava a její podhůří a Novohradské hory). Výškové optimum druh nachází především v nížině a pahorkatině, směrem do vyšších poloh jsou jeho populace vzácnější a pravděpodobně pouze synantropního charakteru.

 

Ekologie: Vlhkomilnější druh, rostoucí na březích potoků, v příkopech, na podmáčených loukách, v okolí cest či v poloruderálních trávnících. Vyhovují mu vlhké až vysýchavé, na živiny poměrně bohaté, hluboké půdy se zásaditou reakcí. Nemá rád přílišné zastínění. Často se vyskytuje poměrně masově a tvoří, především za květu, velmi nápadné porosty. Je velmi častý zejména v travnatých společenstvech svazu Arrhenatherion elatioris.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do srpna, při vhodných podmínkách kvete často až do začátku října.

 

Význam: Oddenek se v lidovém léčitelství se využívá ke zmírnění střevních potíží, zastavení průjmů či k zastavení vnitřního krvácení.

 

 

 

Literatura:

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.