Geranium palustre - kakost bahenní

14. 2. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Geranium palustre L. – kakost bahenní  

Syn.: Geranium duplicatum Kanitz, Geranium furcatum Kanitz, Geranium purpureum Gilib.  

Čeleď: Geraniaceae – kakostovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, 60–80 cm vysoké byliny s tlustým oddenkem a několika vystoupavými až přímými, odstále štětinatě chlupatými, větvenými lodyhami. Listy, vyrůstající na lodyze vstřícně, jsou dlanitě dělené do pěti až sedmi úkrojků, na spodu odstále chlupaté, na líci přitiskle chlupaté, spodní dlouze řapíkaté, horní krátce řapíkaté. Palisty jsou trojúhelníkovité. Květy, vyrůstající na dlouhých stopkách ve dvoukvětých vidlanech, jsou purpurově fialové až růžové. Květní stopky jsou před rozkvětem sehnuté, za květu vzpřímené, hustě chlupaté. Kalich je přitiskle chlupatý, zelený, na okraji s bělavým lemem. Plody jsou zobanité, pukavé.

 

Možná záměna: Kakost bahenní je obvykle zaměňován s kakostem lesním (Geranium sylvaticum) a kakostem lučním (Geranium pratense), od nichž se liší zejména charakterem odění (rostliny bez žláznatých chlupů), chudými květenstvími a nepřítomností přízemní růžice listů v době květu.

 

Rozšíření: Evropsko-západoasijský druh s těžištěm rozšíření ve střední a východní Evropě. Areál výskytu kakostu bahenního se rozkládá od jihovýchodní Francie na západě, po povodí řeky Volhy v Rusku na východě, na sever druh zasahuje do jižní Skandinávie, na jih do severní Itálie a na sever Balkánského poloostrova. Izolované arely leží na Kavkaze a ve východním Turecku. Výskyt ve Finsku a severním Rusku je pravděpodobně sekundárního charakteru.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až lokálně hojně téměř po celém území, od nížin do hor. Zcela chybí zejména na Českomoravské vrchovině, ve vyšších pohořích a také na jižní Moravě či na Lounsku.

 

Ekologie: Vlhkomilný druh, který roste na březích potoků, okrajích rybníků, vlhkých loukách, v zamokřených příkopech či v podrostu vlhkých křovin a světlejších lužních lesů. Vyhovují mu půdy s dostatkem živin a vysokou hladinou podzemní vody. Je diagnostickým druhem společenstev tzv. tužebníkových lad (svaz Calthion podsvaz Filipendulenion).

 

Hemikryptofyt, který kvete od června do srpna.

 

 

 

Literatura:

 

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.