Gentiana cruciata - hořec křížatý

16. 12. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Gentiana cruciata L. - hořec křížatý

Čeleď: Gentianaceae - hořcovité

Status: C2, §3

 

Popis: Bylina s okrově zbarvenými kořeny, nižšího až středního vzrůstu, vysoká do 40 cm. Lodyha přímá nebo vystoupavá, hustě olistěná. Přízemní listy v růžici; lodyžní listy křižmostojné, tupě špičaté, na bázi srostlé v pár. Květenství vrcholové nebo jsou květy umístěné v úžlabí listových listenů, květy přisedlé, nahloučené. Koruna květů vně nazelenalá, uvnitř modrá, zářezy mezi jednotlivými cípy s přívěsky; nitky srostlé s korunou. Plodem jsou lahvicovitě vřetenovité tobolky.

 

Rozšíření: Druh se submeridionálně-subkontinentálním areálem zahrnujícím především oblast jižní Evropy, s přesahem do Evropy střední, dále se vyskytuje na Balkáně, jižní Ukrajině a Krymském poloostrově, s přesahem do Asie po západní Sibiř, Střední a Malou Asii.

 

V České republice se v minulosti jednalo o hojnějšího zástupce hořců s těžištěm rozšíření v termofytiku a mezofytiku, jak v Čechách, tak i na Moravě. Výskyt je vázán na kolinní až suprakolinní stupeň, již vzácněji v montánních polohách. Poměrně výrazně se vyhýbá úvalovým oblastem.

 

Ekologie: Druh vázaný na xerotermní až semixerotermní stanoviště, pastviny, trávníky, lada, na místa vypalovaná, výrazně nezarůstající. Preferuje vysýchavé půdy, minerálně, na báze bohaté, především vápencové, substráty. Je udáván jako diagnostický druh vegetačního svazu Bromion erecti.

 

Zároveň se jedná o rostlinu, na které část svého vývojového cyklu prodělává vzácný druh motýla modrásek hořcový (Maculinea alcon).

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Hořec křížatý patří mezi zvláště chráněné druhy ČR. Je vedený jako ohrožený. V Červeném seznamu je zařazen v kategorii silně ohrožené druhy. Výrazně ustoupil především vlivem přímé destrukce přirozených biotopů, sukcese a eutrofizace prostředí.

 

gentiana_cruciata1 gentiana_cruciata2 gentiana_cruciata3