Genista pilosa - kručinka chlupatá

5. 6. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Genista pilosa L.  kručinka chlupatá  

Syn.: Genista repens Lam., Genistoides tuberculata Moench, Cytisus pilosus (L.) Vis., Telinaria pilosa (L.) C. Presl  

Čeleď: Fabaceae  bobovité  

Status: C4

 

Popis: Nízký keřík s poléhavým až plazivým, do 50 cm vysokým, bohatě větveným kmínkem. Jednotlivé větve jsou nevýrazně podélně žebernaté a pokryté stříbrnými hedvábitými chlupy, bez trnů. Listy jsou poměrně tuhé, podlouhlé až obkopinaté, na konci obvykle tupé, v mládí oboustranně přitiskle chlupaté, vyrůstající samostatně nebo ve svazečcích na drobných brachyblastech. Květy jsou žluté až zlatavé, obvykle samostatné nebo v řídkých svazečcích v paždí listů. Kalich je dvoupyský, s pěti zuby. Plodem je lusk.

 

Možná záměna: Od našich kručinek se liší následující kombinací znaků: absencí trnů a křídel na stoncích, oboustranně chlupatými listy a chudokvětými, svazečkovitými květenstvími. Často také dochází k záměnám s čilimníkem (kručinkovcem) poléhavým (Cytisus procumbens), který se liší tlustšími větvičkami a kalichem se 3 zuby.

 

Rozšíření: Evropský druh, rostoucí od Anglie a Francie na západě, po Slovensko a západ Polska na východě. Severní hranice prochází jižním Švédskem, jižní severním Španělskem, střední Itálií, Chorvatskem a Makedonií.

 

V ČR se kručinka chlupatá přirozeně vyskytuje pouze na jižní a jihozápadní Moravě, přibližně v prostoru Znojmo - Brno - Třebíč - Moravské Budějovice. Na vhodných lokalitách je zde tento druh lokálně hojný. Výskyt tohoto druhu v Čechách je pouze sekundárního charakteru a jedná se tedy o výsadby či o zplanění.

 

Ekologie: Teplomilný druh, který roste v podrostu teplomilných doubrav a jejich okrajích, na křovinatých stráních či na pastvinách a hadcových stepích. Této kručince vyhovují sušší a kyselejší půdy. Je diagnostickým druhem společenstev hadcových skal svazu Asplenio cuneifolii-Armerion serpentinii a doubrav svazu Genisto germanicae-Quercion.

 

Chamaefyt, který kvete od května do července.

 

Význam: Ilyrsko-pontický prvek naší květeny. Dekorativní a půdopokryvný druh vhodný na skalky a alpina.

 

 

 

Literatura:

 

Skalická A. (1995): Genistella Ortega – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 354-355.