Gallinula chloropus - slípka zelenonohá

17. 3. 2011 vytvořil Zdeněk Mačát

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) – slípka zelenonohá

Čeleď: Rallidae – chřástalovití

Status: NT, IUCN: LC, Bern III, AEWA

 

Popis: Slípka zelenonohá je středně velký pták, její rozměry lze srovnat s koroptví. V dospělosti dosahuje 25–30 cm, rozpětí křídel od 50–60 cm a hmotnosti okolo 300–450 g. Na čele má rohovitou neopeřenou lysinku červené barvy. Samec i samice jsou stejně zbarveni. Hlava krk a prsa jsou šedo-černé barvy. Naopak hřbet, křídla a ocas jsou tmavě hnědé s jemným olivově-zeleným nádechem. Břicho a boky jsou černo-šedé. Na bocích je výrazné bílé podélné páskování. Spodní ocasní pera jsou rovněž bílá. Zobák je stejně jako lysinka krvavě červený se žluto-oranžovou špičkou. U mladých ptáků je pak zelený. Nohy jsou žluto-zelené. Vejce jsou zlutě-hnědá nebo okrová s četnými skvrnkami a tečkami kaštanové barvy.

 

Možná záměna: Slípka je svým vzhledem a chování nezaměnitelným druhem naší fauny. Existuje však několik poddruhů, v Evropě se vyskytuje pouze jediný.

 

Rozšíření: Kosmopolitní druh, obývá většinu kontinentů (mimo Austrálie). V Evropě se vyskytuje na většině kontinentu. V 19. stol. bylo zaznamenáno posouvání S hranice areálu dále na sever. Populace v západní Evropě jsou stálé, východní populace jsou částečně tažné.

 

V České republice jde o běžně hnízdící druh na většině území. Jen sporadicky překračuje hypsometrii 600 m n. m.

 

Biologie a ekologie: Slípka zelenonohá obývá stojaté a pomalu tekoucí vody (rybníky, bažiny, zarostlé břehy řek nebo nádrže v parcích). Hnízdění se odehrává na menších vodních plochách, kde hnízdí většinou pouze jeden pár. Pokud jde o lokalitu větších rozměrů, lze pozorovat i více hnízdních párů. Slípka je monogamní druh a páry se vytvářejí až na hnízdišti. Po spárování jedinců dochází k toku, kdy oba ptáci naklánějí břichem těsně nad zem a vystavují spodní ocasní krovky, které jsou bílé. Po námluvách dochází k páření. Hnízdo bývá důmyslně ukryto v příbřežním porostu. Hnízdo je postaveno z dostupného rostlinného materiálu (rákos, orobinec, osika). Hnízdní období u slípky se u nás pohybuje od dubna do července. Samice snáší 4–15 vajec, přičemž se optimum pohybuje kolem 8,5 vajec na snůšku. Hnízdění může probíhat i víckrát ročně (nejčastěji dvakrát). Na vejcích sedí obě pohlaví, v průměru 20 dní. Mláďata jsou po vylíhnutí schopna plavat, ale zdržují se nějaký čas ještě v okolí hnízda. Potrava je živočišného i rostlinného charakteru. Na jídelníčku slípky se tak mohou objevit vodní bezobratlí, pulci žab, malé ryby, vodní rostliny, plody rostlin či části rostlin. Slípka se pravděpodobně dožívá až 10 let života.

 

Hlas: Díky skrytému způsobu života lze slípu zelenonohou ve většině případu zaznamenat díky hlasovým projevů. Nejčastěji se ozývá výrazným voláním (nahrávka zde). 

 

 

Literatura:

 

Hudec K. & Šťastný K. (eds.) 2005: Fauna ČR Ptáci 2/I. Academia, Praha.

 

Svensson L., Mullarney K.Zettenström D. & Grant P. J. 2012: Ptáci Evropy, severní Ameriky a Blízkého Východu. Ševčík nakladatelství, Plzeň.