Galium valdepilosum subsp. valdepilosum - svízel moravský pravý

5. 5. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Galium valdepilosum subsp. valdepilosum – svízel moravský pravý

Syn.: Galium scabrum Jacq. [var.] α valdepilosum (H. Braun) Form.

Čeleď: Rubiaceae – mořenovité

Status: C3

 

Popis: Řídce trsnatá, bylina s četnými sterilními prýty. Lodyhy chabé, 4hranné, bohatě větvené, krátce pýřité, vysoká do 30 cm, s prostředními lodyžními články 2-4× delšími než listy. Listy i palisty uspořádané v přeslenech, zašpičatělé a zakončené osinkou, krátce pýřité, na okrajích podvinuté, s nazpět směřujícími osténkatými chlupy. Květenství latovité, větvené; koruna kolovitá, bílá. Merikarpia hrbolkatá, lesklá.

 

Možná záměna: Druh náročný na určování, snadno zaměnitelný s ostatními zástupci sekce Leptogalium.

 

Rozšíření: Nominátní poddruh svízele moravského má nevelký, ostrůvkovitý areál zahrnující především střední Evropu (J, JV Německo, S Rakousko, J Polsko a ČR).

 

V České republice se rovněž vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech Čech (České středohoří, údolí Ohře, ojediněle jinde) a Moravy (okolí Brna, údolí Dyje, moravské předhůří Českomoravské vrchoviny). Těžiště výskytu se nachází v kolinním stupni.

 

Ekologie: Výrazně suchomilný druh rostoucí na kamenitých až skalnatých stráních, výhřevných sutích, rovněž ve světlých doubravách a borech. Preferuje minerálně bohaté půdy, snáší i ultrabazické horninové podklady.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Taxon není zákonem chráněný, v Červeném seznamu je řazen mezi ohrožené druhy. Kam se dostal kvůli svému ostrůvkovitému výskytu. Náročnost správné determinace rovněž stěžuje poznatky o jeho rozšíření.

 

Poznámka: Taxon je morfologicky i cytologicky variabilní. Izolované dánské populace jsou vylišovány do samostatného poddruhu G. valdepilosum subsp. slesvicence. Nominátní poddruh zahrnuje populace diploidní i tetraploidní bez zjevné vazby na geograficky ohraničené území.

 

 

Literatura:


Krahulcová A. & Štěpánková J. (1998): Serpentine and polyploid differentiation within Galium pumilum agg. (Rubiaceae) in Eastern C. Europe. – Folia Geobotanica, 33: 87-102.

 

Štěpánková J. (1997): The effect of serpentine on morphological variation in the Galium pumilum group (Rubiaceae). – Thaiszia, 7/:29-40.

 

Štěpánková J. (2000): Galium L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 122-156.