Galium saxatile - svízel hercynský

24. 1. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Galium saxatile L. – svízel hercynský
Syn.: Galium harcynicum Weigel, Galium pawlowskii Kucowa, Galium pumilum subsp. saxatile (L.) Dostál
Čeleď: Rubiaceae – mořenovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé, lysé byliny tvořící nápadné trsy kobercovitého charakteru. Lodyhy jsou poléhavé až vystoupavé, často sterilní, do 30 cm dlouhé, čtyřhranné, větvené. Prostřední lodyžní článek je 5-8x delší než příslušné listy. Listy, vyrůstající v pěti či šestičetných přeslenech, jsou tmavě zelené, matné, obvejčité až úzce obvejčité, zakončené krátkou nasazenou špičkou, na okraji krátce chlupaté, s chlupy směřujícími ke špičce listu. Květenství je válcovitá lata složená z klubkovitě stažených vrcholíků. Květy jsou bílé. Merikarpia jsou hnědá, ledvinitá, pokrytá kuželovitými hrbolky.

Možná záměna: Svízel hercynský může být zaměňován se svízelem nízkým (Galium pumilum) a dalšími blízce příbuznými druhy, v Krkonoších pak především s endemickým svízelem sudetským (Galium sudeticum), od kterého se liší širšími listy, tvorbou poléhavých sterilních lodyh a nápadně kobercovitým vzrůstem.

Rozšíření:
Západoevropský druh, který je rozšířen od Portugalska a Irska na západě po Polsko, ČR, Německo a Francii. Na sever areál zasahuje do jižního Norska a Švédska. Několik izolovaných lokalit se nachází také na Slovensku, v rakouských a švýcarských Alpách a ve Finsku. Zavlečen byl na východní pobřeží Severní Ameriky.

V ČR se přirozeně vyskytuje pouze v nejvyšších pohraničních horách na severu Čech (od Krušných hor po Krkonoše). V první polovině 20. století se však druh začal šířit (zřejmě se sazenicemi smrku) do dalších pohoří i nižších poloh a dnes je velmi hojný ve vyšších polohách prakticky po celé republice.

Ekologie:
Druh vlhkých, na živiny chudých, často kyselých půd, který roste na smilkových loukách a vyfoukávaných trávnících, v horských smrčinách či jedlinách a také na horských pastvinách a lesních pasekách. Je diagnostickým druhem smilkových trávníků svazů Violion caninae a Nardo strictae-Agrostion tenuis.

Hemikryptofyt, který kvete od června do začátku srpna.

 

 

 

Literatura:

 

Štěpánková J. & Kaplan Z. (2000): Galium L. – svízel. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 122–156, Academia, Praha.