Galeopsis angustifolia - konopice úzkolistá

1. 8. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Galeopsis angustifolia Ehrh. – konopice úzkolistá

Syn.: Ladanum angustifolia (Ehrh.) Pouzar et Slavíková

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s načervenalou, v dolní části někdy dřevnatějící, větvenou, řídce přitiskle chlupatou lodyhou s vtroušenými červenými žlázkami, obvykle 15–40 cm vysokou. Listy krátce řapíkaté až přisedlé, čepel kopinatá až čárkovitě kopinatá, s několika páry oddálených mělkých zubů, krátce řídce přitiskle chlupatá, někdy na líci až šedoplstnatá. Lichopřesleny 2–15květé, na vrcholu sblížené; listence úzce čárkovité, na vrcholu s chrupavčitou, ostrou, nafialovělou špičkou. Kalich s nestejně dlouhými kališními cípy, s vtroušenými žlázkami; koruna až 3krát delší než kalich, světle fialová, s 2 světle žlutými, fialově lemovanými skvrnami na bázi středního laloku. Tvrdky obvejcovité, na vnitřní straně s vyniklým kýlem, hladké, světle hnědé s tmavými skvrnami.

 

Možná záměna: Druh spadá do okruhu konopice širolisté (Galeopsis ladanum agg.), který je na určování náročnější. Z okruhu problémy činí zejména konopice širolistá (Galeopsis ladanum s. str.), která má rovněž světle fialové květy, ale rostliny jsou hustěji chlupaté, v květenství mají velké množství žlázek, listy a listeny jsou řapíkaté, vejčitě kopinaté, s více páry zubů na okraji čepele.

 

Rozšíření: Evropský druh rozšířený od jižní, jz. až z. Evropy do střední části kontinentu, na severovýchod zasahuje po Slovensko a jižní Polsko. Izolovaně též na Balkánském poloostrově. V Pobaltí a na severu Polska jsou výskyty považovány za druhotné. Druh sem proniká ferroviatickou cestou.

 

V České republice se vyskytuje nerovnoměrně, roztroušeně až vzácně, častěji je zaznamenávána v Praze a ve středních Čechách, na Plzeňsku, ve východních Čechách, na Brněnsku, Zábřežsku a na východní Moravě. Většina lokalit spadá do kolinního až suprakolinního stupně.

 

Ekologie: Teplo- a suchomilný druh, který roste na travnatých stráních, v lomech, na železničních náspech, úhorech, polích a pastvinách. Je součástí vegetace vápnitých sutí sv. Stipion calamagrostis, resp. vegetace bazických osypů s jednoletkami as. Galeopsietum angustifoliae.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od konce června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Konopice úzkolistá není vedena mezi zvláště chráněnými druhy naší květeny. V Červeném seznamu je řazena mezi druhy málo dotčené (LC). Vzhledem k povaze jejích výskytů, které jsou často druhotného a přechodného charakteru na antropogenních stanovištích není ochrana druhu ani stanovišť reálná.

 

 

Literatura:

 

Bacieczko W. & Borcz A. (2016): A new locality of Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. in Pyrzyce Plain (West Pomerania, Poland). – Acta Agrobotanica, 69: 1–8.

 

Gregor T. (2009): The distribution of Galeopsis ladanum in Germany based on an analysis of herbarium material is smaller than that indicated in plant atlases. – Preslia, 81: 377–386.

 

Slavíková Z. (2000): Galeopsis L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 588–596.