Galeobdolon montanum - pitulník horský

22. 5. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Galeobdolon montanum (Pers.) Reichenb. - pitulník horský  

Syn.: Pollichia montana Pers., Galeopsis galeobdolon L., Galeobdolon luteum Huds., Galeobdolon vulgare β montanum (Pers.) Pers., Lamium montanum (Pers.) Kabath, Lamium galeobdolon var. montanum (Pers.) Briq., Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek, Galeobdolon luteum subsp. montanum (Pers.) Dvořáková, Lamiastrum galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Ehrend et Polatschek, Lamiastrum montanum (Pers.) Ehrend.  

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité  

Status: běžný druh  

 

Popis: Vytrvalá rostlina s vystoupavými až přímými, 20–50 cm vysokými lodyhami, tvořící sterilní výběžky, z nichž vyrůstají krátké sterilní lodyhy. Lodyhy jsou nevětvené, čtyřhranné, v dolní části rovnoměrně chlupaté. Spodní listy a listy sterilních výběžků jsou vejčitě okrouhlé až vejčitě kopinaté, na bázi uťaté až srdčité, 2x hrubě pilovité. Nejhořejší lodyžní listy jsou podobné spodním, avšak delší, klínovitě sbíhavé na řapík, s občasnou stříbřitou kresbou. Listeny jsou kopinaté, výrazně delší než široké, na bázi klínovité, pilovitě zubaté. Květy jsou žluté, spodní pysk je trojlaločný. Plodem je tvrdka.

 

Možná záměna: S pitulníkem žlutým (Galeobdolon luteum), od něhož se liší listeny, které jsou podlouhle vejčité. Lodyhy jsou u tohoto druhu chlupaté především na hranách. Pitulník postříbřený (Galeobdolon argentatum) má listy i listeny s výraznou stříbřitou kresbou, která obvykle pokrývá celou jejich plochu.

 

Rozšíření: Druh s těžištěm rozšířením ve střední Evropě, západní hranice areálu se nachází v Pyrenejích, na jihu po Itálii, Balkánský poloostrov a malou Asii, na východě Maďarsko a Západní Karpaty.

 

Víceméně hojný druh po celém území ČR, roste od nížin až do hor (do cca 1300 m n. m.).

 

Ekologie: Pitulník horský je druhem s širokou ekologickou amplitudou. Roste ve vlhčích listnatých a smíšených lesích, v lesích lužních a suťových, ve vlhkých olšinách, vrbových křovinách, na loukách v okolí vodních toků či na horských květnatých nivách. Často roste také v městských a zámeckých parcích. Sciofyt, rostoucí na vlhkých, humózních, většinou slabě kyselých půdách. Složka jarního fenologického aspektu listnatých lesů.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od konce dubna do začátku června.

 

 

 

Literatura:

Dvořáková M. (2000): Galeobolon Hudson. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 603–609.