Fulica atra - lyska černá

1. 2. 2010 vytvořil Zdeněk Mačát

Fulica atra Linnaeus, 1758 - lyska černá

Řád: Gruiformes - krátkokřídlí, čeleď: Rallidae - chřástalovití

Status: IUCN: LC, AEWA,  běžný druh

 

Popis: Lyska černá je 30-40 cm velká, s rozpětím křídel okolo 70 cm, je tedy o něco menší než kachna. Dospělec má celé tělo černé. Zobák i lysina na čele je bílá a velmi kontrastní. Oči jsou červené. Nohy mají plovací lemy a jsou žlutohnědé. Mladí jedinci maji černé tělo, hlava je lysá červeno-žlutě zbarvená.

 

Možná záměna: Velmi známý druh, který je díky výjimečnému zbarvení u nás nezaměnitelný. Nevzletná kuřata lysky může zaměnit s kuřaty slípky zelenonohé (Gallinula chloropus), dospělci i juvenilní jedinci se však od sebe značně liší, a proto by jejich určení nemělo být složité.

Rozšíření: Euroasijský druh. Obývá převážnou část Evropy, v Asii se vyskytuje v dlouhém pásu přes Kazachstán, Rusko, Mongolsko až do Číny a Japonska. Objevuje se i v Indii, JV Asii a Austrálii. Nechybí na severu Afriky.

 

V České republice jde o běžný druh, její početnost se směrem k východu slábne.

 

Biologie a ekologie: Lyska je obyvatelem stojatých a pomalu tekoucích vod. Na místech vhodných ke hnízdění musí být dostatek neprostupné vegetace (rákos). Páření probíhá od dubna do července. Samice snáší 6-10 vajec (bílá s hnědou kropenkou). Na hnízdě sedí oba rodiče. Hnízdo staví společně v rákosu. Je různorodého materiálu a ukotveno k okolnímu rákosu. Lyska je všežravec, jídelníček plný rostlin a semen doplňují i vodní bezobratlí a žabí pulci nebo dokonce i mláďata jiných ptáků. Zvláštní chování bývá u lysky pozorováno v době rozmnožovaní, kdy jsou značně agresivní. Celému páření předchází poznávací tance, kdy zvedá hlavu a roztahuje křídla, aby dobře vyniklo bílé zbarvení zobáku a čelní lysiny. Jako ochranu proti nepřátelům lysky využívají vodu. Velmi obratně ji po nepříteli stříknou a dávájí se na útěk.

 

Hlas: Lyska se často ozývá tlumeným hlasem podobným kuňce obecné (Bombina bombina, odkaz naleznete zde). 

 

 

Fuliga atra3 Fuliga atra2 Fuliga atra1
fulica_atra4