Eysarcoris venustissimus - kněžice čistcová

31. 3. 2015 vytvořil Stanislav Rada

Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776) – kněžice čistcová 

Syn.: Eysacoris fabricii Kirkaldy, 1904; Eysarcoris fabricii Kirkaldy, 1904; Stollia venustissima (Schrank, 1776)

Čeleď: Pentatomidae – kněžicovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobná ploštice o velikosti 5,5–6,5 mm. Svrchní strana těla je silně lesklá. Hlava, malá část štítu hned za hlavou a přední část štítku jsou kovově červené. Zbytek těla je zbarven hnědavě až bíle. Nohy jsou světlé s několika drobnými tmavými skvrnkami.

 

Možná záměna: Záměna je málo pravděpodobná. Příbuzná kněžice Eysarcoris aeneus postrádá velkou kovovou skvrnu na přední části štítku, kde má místo ní 2 jasně bílé drobné skvrny. Kromě toho se vyznačuje odlišným tvarem těla – rohy štítu jsou více zašpičatělé než u druhu E. venustissimus. Jiné druhy rodu Eysarcoris se v ČR nevyskytují.

 

Rozšíření: Evropa (kromě severu), severní Afrika a západní Asie.

 

V ČR běžný druh rozšířený na většině území.

 

Biologie a ekologie: Osidluje zejména vlhčí stinné biotopy, jako jsou okraje lesů, paseky nebo okolí potoků.

Kněžice čistcová žije na různých hluchavkovitých bylinách, nejčastěji na čistci lesním (Stachys sylvatica). Živí se vysáváním šťáv z těchto rostlin. Vývoj ve střední Evropě je jednogenerační. K páření a kladení vajíček dochází na jaře. Nymfy prodělávají svůj vývoj během léta, přezimování probíhá ve stádiu dospělce.

 

 

 

Literatura:

 

Kment P. (2007): Ploštice – In: Hudec K. [et al.], Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha.

 

Wachmann E., Melber A., Deckert J. (2008): Wanzen. Band 4: Pentatomomorpha II: Pentatomoidea: Cydnidae, Thyreocoridae, Plataspidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae, Pentatomidae. Goecke & Evers, Keltern.