Euroleon nostras - mravkolev skvrnitý

16. 10. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Euroleon nostras (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – mravkolev skvrnitý

Čeleď: Myrmeleonidae – mravkolvovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla okolo 35 mm a rozpětí křídel 65–70 mm. Zbarvení těla je šedé až šedohnědé se žlutohnědými znaky, zadeček je tmavší, téměř černý se světlejšími proužky kolem článků. Tykadla jsou poměrně krátká, kyjovitá a tmavá. Nohy jsou žlutavé s tmavšími klouby. Přední křídla jsou protáhlá, průhledná s tmavými i bílými skvrnami, které jsou rovnoběžné s hlavní žilkou. Zadní křídla se skvrnami jen v horní části podél hlavní žilky. Larvy jako u ostatní druhů mravkolvů s protáhlými kusadly a širokým vřetenovitým tělem.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy mravkolvů se skvrnitými křídly, u nás zejména s vzácným mravkolvem ostruhatým (Distoleon tetragrammicus), který je však větší, má delší tykadla, na holeních má ostruhy a skvrny na zadním křídle jsou v příčné linii.

 

Rozšíření: Evropský druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a ve Středomoří.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně však po celém území, v nižších a středních polohách. Spolu s mravkolvem běžným (Myrmeleon formicarius) patří mezi naše nejběžnější mravkolvy.

 

Biologie a ekologie: Mravkolev skvrnitý obývá světlé lesy (zejména bory na písčinách), pískovcová skalní města, okraje lesů, paseky, vřesoviště, stepi, ale i parky a intravilány obcí. Imaga přes den odpočívají na vegetaci, aktivní jsou v noci, kdy často přilétají na světlo. Můžeme je tak nalézt u lamp a na zdech domů v blízkosti zdroje světla. Larvy tohoto druhu si budují lapací trychtýře v sypkém substrátu, často pod převisy skal, do kterých lapají drobný hmyz, zejména mravence. Na vhodných místech bývá vedle sebe i několik desítek děr. Imaga létají od června do září (nejvíce na konci července).

 

 

Literatura:

 

Aspöck H., Aspöck U. & Hölzel H. (1980): Die Neuropteren Europas. Bd. I, II. Krefeld:495 + 355 pp.

 

Jedlička L., Ševčík J. & Vidlička Ľ. (2004): Checklist of Neuroptera of Slovakia and the Czech republic. Biologia, 59/Suppl. 15: 59-67.