Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana - světlík lékařský pravý

22. 12. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana - světlík lékařský pravý  

Syn.: Euphrasia officinalis L., Euphrasia pratensis Fries, Euphrasia picta Wimm., Euphrasia kerneri Wettst., Euphrasia officinalis subsp. picta (Wimm.) Čelak., Euphrasia officinalis subsp. pratensis (Fries) Čelak., Euphrasia officinalis  α  grandiflora Wallr., Euphrasia rostkoviana subsp. grandiflora (Wallr.) Holub, Euphrasia rostkoviana subsp. kreiselii Rothm. et Schneid.  

Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité (dříve Scrophulariaceae - krtičníkovité)  

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně drobné, jednoleté, poloparazitické rostliny s přímou až vystoupavou, do 30 cm vysokou, zřetelně větvenou lodyhou a tenkými kořeny. Listy jsou v obrysu vejčité, na bázi klínovité, na okraji zubaté, na ploše obvykle hustě žláznaté. Spodní jsou za květu obvykle opadané či zavadlé, horní za květu vytrvávají. Listeny jsou vstřícné, široce až podlouhle vejčité, na bázi zaokrouhlené, na okraji (často osinkatě) zubaté. Květy jsou dvoupyské, bělavé, horní pysk může být také světle fialový či narůžovělý. Spodní pysk je delší než svrchní, na bázi se žlutavou skvrnou. Kalich je obvykle pokryt žláznatými chlupy. Plodem je obvejčitá až eliptická tobolka.

 

Možná záměna: Světlíky obecně patří mezi poměrně obtížně determinovatelné skupiny. Od aestiválního poddruhu, světlíku lékařského horského (Euphrasia rostkoviana subsp. montana), se odlišuje především větvenými lodyhami, délkou lodyžních článků a také fenologickým optimem. Dalšími podobnými druhy jsou světlík slovenský (Euphrasia slovaca) a světlík větvený (Euphrasia nemorosa).

 

Rozšíření: Světlík lékařský je evropským druhem, rozšířeným od Velké Británie po Ural, na sever zasahuje do středního Švédska a jižního Finska, na jih do jižní Francie, severní Itálie a středních poloh Balkánského poloostrova.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do hor. V posledních desetiletích však dochází především ve středních a vyšších polohách k jeho úbytku, který je pravděpodobně způsoben především přeměnou vhodných stanovišť na zemědělsky využívané plochy.

 

Ekologie: Druh rostoucí v trávnících všeho druhu, na pastvinách, vřesovištích, mezích či na okrajích rašelinišť. Obvykle na vlhkých až vysýchavých, hlinitých až hlinitopísčitých, slabě kyselých a obvykle minerálně chudších půdách.

 

Terofyt, autumnální poddruh s fenologickým optimem v červenci až září.

 

Význam: Světlík lékařský obsahuje třísloviny a éterické oleje, sbírá se především nať, ze které se připravují výluhy či prášek. Používá se při nechutenství či únavě očí.

 

 

 

Literatura:

 

Smejkal M. & Dvořáková M. (2000): Euphrasia L. – světlík. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 430–449, Academia, Praha.