Euphorbia salicifolia - pryšec vrbolistý

14. 10. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia salicifolia Host – pryšec vrbolistý

Syn.: Tithymalus salicifolius (Host) Klotzsch et Garcke

Čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité

Status: C1, §1

 

Popis: Bylina s přímou až vystoupavou, rýhovanou, po celé délce jemně, krátce hustě žláznatě pýřitou, olysávající lodyhou, vysokou do 80 cm. Listy kopinaté, na spodní straně rovněž krátce žláznatě chlupaté. Cyathia (= drobná květenství) se nachází v koncových i úžlabních lichookolících, s větvemi 1-2× rozvětvenými. Žlázky půlměsíčité, krátce dvourohé, načervenalé. Tobolky hluboce žlábkované, lysé.

 

Možná záměna: Od běžného pryšce chvojky (Euphorbia cyparissias) se liší robustním habitem, šířkou listů a žláznatým rubem listů.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým středoevropským areálem na východ zasahujícím po západní Ukrajinu.

 

V České republice velmi vzácný druh, vyskytující se pouze na několika lokalitách na jižní Moravě, resp. v Moravském krase a u Újezdu u Brna.

 

Ekologie: Druh roste v xerotermních společenstvech na křovinatých stráních, při okrajích cest. Preferuje bazické podklady, půdy s hlubším profilem jako jsou spraše. Součást několika typů vegetace.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem v květnu a červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Pryšec vrbolistý je řazen mezi zvláště chráněné druhy České republiky v kategorii druhů kriticky ohrožených. Stejný status mu patří i v Červeném seznamu. Výskyt druhu na našem území lze považovat za stabilní, populace jsou chráněny i územně.

 

 

Literatura:

Chrtek J. & Křísa B. (2003): Tithymalus Gaertner – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 3, 2. vydání, Academia, Praha, 321-346.