Euphorbia maculata - pryšec skvrnitý

16. 8. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia maculata L. – pryšec skvrnitý

Syn.: Chamaesyce maculata  (L.) Small; Euphorbia supina Rafin.

Čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina s poléhavými, k zemi přitisklými, rozvětvenými, štětinatě chlupatými lodyhami, dlouhými do 15 cm. Listy celokrajné, jemně pilovité, na líci s okrouhlou nachovou skvrnou, na rubu pýřité. Cyathia hustá, úžlabní po celé délce lodyh; žlázky vejcovité. Tobolky kulovité, přitiskle chlupaté.

 

Možná záměna: V rámci doposud zavlečených, jednoletých pryšců ze skupiny Chamaesyce na našem území se jedná o dobře poznatelný druh, zejména díky nachové skvrnitosti listů. Takto skvrnité listy může mít další severoamerický zástupce pryšce (E. serpyllifolia), který má lysé tobolky. Doposud u nás nebyl nalezen.

 

Rozšíření: Druh pochází ze Severní Ameriky, jako nepůvodní je znám ze Střední a Jižní Ameriky, Blízkého východu, východní Asie, Nového Zélandu, Austrálie a z Evropy.

 

V České republice je nalézán stále ještě nahodile, především ve větších sídelních jednotkách v nižších až středních nadmořských výškách.

 

Ekologie: Druh rozlišných ruderálních stanovišť, preferuje místa osluněná a otevřená, vegetačně nezapojená jako jsou spáry dlažby (často se objevuje na nově vydlážděných nebo předlážděných plochách), okraje železnic, parkoviště a hřbitovy. Často se objevuje v kontejnerech s dováženými rostlinami. Preferuje půdy vysýchavé.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem růstu od konce června do září.

 

 

Literatura:

 

Eliáš P. jun. (2009): First record of Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) in Slovakia. – Thaiszia – J. Bot., 19: 21–25.

 

Chrtek J. & Křísa B. (1992): Chamaesyce Rafin. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 318–320.