Euphorbia lathyris - pryšec skočcový

16. 10. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia lathyris L. – pryšec skočcový

Syn.: Tithymalus lathyris (L.) Hill – pryšec křižmolistý

Čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina s přímou, statnou, v horní polovině větvenou, hustě olistěnou, lysou lodyhou, obvykle vysokou do 100 cm. Listy vstřícné, křižmostojné; čepele sivozelené, lysé. Cyathia v bohatě větvených lichookolících. Tobolky kulovité, hladké, s houbovitým oplodím.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh zejména dle vstřícných, křižmostojných listů a měkkého (houbovitého) oplodí tobolek.

 

Rozšíření: Druh se přirozeně vyskytuje ve Středozemí s přesahem areálu na Britské ostrovy a do severní Afriky. Mimo tuto oblast je široce naturalizovaným druhem. Jako nepůvodní druh je udáván z Austrálie a ze Severní Ameriky.

 

V České republice se pěstuje jako okrasná rostlina, která zplaňuje. Častěji se objevuje ve východních Čechách, jinde spíše ojediněle.

 

Ekologie: U nás zplaňuje na stanoviště synantropní a ruderální jako jsou rumiště, okraje cest, paty zídek. Též jej lze nalézt v lomech či na skalách.

 

Jednoletý až dvouletý terofyt s fenologickým optimem od července do srpna.

 

Poznámka: Všechny části rostliny jsou jedovaté. Pryšec skočcový nacházel v minulosti uplatnění zejména v lidovém léčitelství jako projímadlo či lék na kuří oka a v pověrách, kdy měl odpuzovat hlodavce ze zahrádek. V současnosti patří mezi perspektivní rostliny pro výrobu biopaliv.

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. & Křísa B. (2003): Tithymalus Gaertner In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 3, 2. vydání, Academia, Praha, 321-346.

 

Ruíz-de la Cruz I., Orozco-Muñoz A. et al. (2015): Exergy Evaluation of Biodiesel Production Process from Euphorbia Lathyris. – Chemical Engineering Transactions, 43, 535– 540.