Euphorbia humifusa - pryšec poléhavý

20. 7. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia humifusa Willd. – pryšec poléhavý

Syn.: Anisophyllum  humifusum  (Willd.)  Klotzsch  &  Garck; Euphorbia pseudochamaesyce Fisch. & C.A.  Mey.; Euphorbia  polygonisperma Gren.  &  Godr.; Euphorbia tashiroi Hayata; Chamaesyce humifusa (Willd.) Prokh.

Čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina s přitisklými lodyhami k zemi, od báze větvená, lysá. Listy podlouhle obvejčité, krátce řapíkaté, v horní polovině pilovité, lysé. Cyathia jednotlivá, nejčastěji na konci větví. Žlázky oválné až vejcovité. Tobolky kulovité, lysé; semena hladká.

 

Možná záměna: V rámci skupiny Chamaesyce dobře poznatelný druh, protože je celý lysý a cyathia má jednotlivě nasazená na konci lodyh.

 

Rozšíření: Původní areál je těžko určitelný, pravděpodobně zahrnuje temperátní zónu Asie. Dnes se vyskytuje rovněž v Africe a v Evropě.

 

V České republice je nalézán sporadicky jako synantropní druh ve městech. Výskyt byl zaznamenán například v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Ostravě, Pardubicích, ale též na železničních nádražích ve Strážnici a Bylnici.

 

Ekologie: Roste jako plevel v zahrádkách, podél cest, na kamenitých místech a různě narušovaných plochách. V místech původu osidluje rovněž písečné duny.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od června do září.

 

Poznámka: Rostlina je využívána v tradiční čínské medicíně pro svoje depurativní a diuretické účinky. Rovněž se využívá při léčbě žloutenky typu B, enteritidy a úplavice. Nicméně obsahuje rovněž latex, který je považován za toxický, způsobující fotosenzitivní kožní reakce a záněty.

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. & Křísa B. (1992): Chamaesyce Rafin. In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 318–320.

 

Pahlevani A. & Riina R. (2011): A Synopsis of Euphorbia subgen. Chamaesyce (Euphorbiaceae) in Iran. – Annales Botanici Fennici, 48: 304–316.