Euphorbia exigua - pryšec drobný

28. 3. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia exigua L. – pryšec drobný
Syn.: Tithymalus exiguus (L.) Hill
Čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité
Status: C4

 

Popis: Drobná, jednoletá bylina, vysoká obvykle do 20 cm. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, nevětvené nebo naopak od báze bohatě větvené, oblé, lysé. Listová čepel obkopinatá nebo čárkovitá, celokrajná, lysá. Zákrovní listence vidlanů souměrné. Žlázky půlměsíčité, dvourohé. Tobolky jemně bradavčité.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, na sever rostoucí po jižní Skandinávii. Na jih areál přesahuje do severní Afriky. Zavlečen do Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje zejména v teplých oblastech celého území, dříve velmi hojně, dnes hojně až roztroušeně.

 

Ekologie: Roste jako plevel na polích, na mezích, úhorech, v zahradách, podél komunikací a na řadě ruderálních stanovištích jako jsou rumiště. Preferuje výhřevné, spíše vápnité substráty. Obvykle je součástí teplomilných plevelných společenstev sv. Caucalion lappulae.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Pryšec drobný není veden mezi zvláště chráněnými druhy. V Červeném seznamu je veden mezi druhy vyžadujícími pozornost (C4).

 

 

Literatura:


Chrtek J. & Křísa B. (2003): Tithymalus Gaertner – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 3, 2. vydání, Academia, Praha, 321-346.