Euphorbia epithymoides - pryšec mnohobarvý

20. 3. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Euphorbia epithymoides L. – pryšec mnohobarvý
Syn.: Euphorbia polychroma A. Kern., Tithymalus epithymoides (L.) Klotzsch et Garcke
Čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité
Status: C3

Popis:
Vytrvalé, 20 až 40 cm vysoké byliny s vícehlavým oddenkem a mnoha vystoupavými až přímými, rýhovanými, hustě chlupatými lodyhami. Listy jsou eliptické až podlouhle obvejčité, na bázi okrouhle srdčité, na konci tupé, celokrajné, oboustranně měkce chlupaté. Listeny vejčité až podlouhle vejčité světle žluté až naoranžovělé. Cyathia tvoří pětivětevné lichookolíky. Zákrovní listeny jsou v mládí žluté, vejčité, nesrostlé. Žlázky jsou oválné, žluté. Tobolky jsou červenavé, kulovité, chlupaté, s nápadnými protáhlými bradavičkami.

Možná záměna:
Podobným druhem je pryšec kosmatý (Euphorbia villosa), který se liší hladkými tobolkami bez bradavek, zubatými okraji listů a také ekologií.

Rozšíření: Jižní a jihovýchodní Evropa, od Turecka a Řecka po Panonskou oblast střední Evropy. Izolované arely leží také v Německu či Nizozemí. Zavlečen byl do USA.

V ČR se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech jižní a střední Moravy, na sever zhruba po Moravský kras a Prostějovsko.

Ekologie: Teplomilný druh světlých doubrav, jejich okrajů a lesostepních strání, který roste na bazických, vysýchavých půdách. Je diagnostickým druhem teplomilných doubrav svazu Quercion pubescenti-petraeae.

Hemikryptofyt, který kvete v květnu a červnu.

Ohrožení a ochrana:
Druh se v ČR nachází na okraji svého areálu, přesto jsou jeho populace poměrně bohaté a stabilní. V Červeném seznamu cévnatých rostlin zařazen v kategorii „Ohrožený“ (C3) a na mnoha místech jsou jeho populace chráněny také územně.

 

 

Literatura:

Chrtek J. & Křísa B. (1992): Tithymalus Gaertner. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 321–346.