Erythronium dens-canis - kandík psí zub

2. 1. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Erythronium dens-canis L. - kandík psí zub

Čeleď: Liliaceae - liliovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Nápadná a exoticky vyhlížející rostlina, dorůstající se až 30 cm výšky. Listy jsou přízemní, kopinaté, kožovité, zelené s tmavými černofialovými tečkami. Květní stopka, vyrůstající obvykle ze dvou přízemních listů a nesoucí jediný květ, je často červeně až fialově naběhlá. Květ je šestičetný (3+3), nicí, růžový, na rubu s hnědými skvrnkami. Okvětní lístky jsou vzhůru ohnuté a odhalují čnělku a tyčinky s fialovými prašníky. Plodem je podlouhlá, obvejčitá tobolka.

 

Rozšíření: Jihoevropský druh s disjunktivním (nesouvislým) areálem výskytu. Souvisleji se vyskytuje pouze v submediteránu (severní Španělsko, jihozápad Francie, severní Itálie a sever Balkánského poloostrova). Směrem na sever se areál rozpadá na drobné arely na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a na Ukrajině.

 

U nás se v současné době vyskytuje pouze na Medníku (a zplanělý také v zahradách v jeho okolí) ve středních Čechách. Jediná další, v současnosti již zaniklá lokalita se nacházela u Bečova nad Teplou v severozápadních Čechách. Občas bývá vysazován v městských a zámeckých parcích (např. Letohrad, Kostelec nad Orlicí) nebo na jiných antropicky ovlivněných místech (např. romantický areál Třesín u Mladče).

 

Ekologie: Druh světlých listnatých lesů a hájů. U nás roste v bučinách a dubohabřinách, společně např. s ostřicí chlupatou (Carex pilosa). Má rád hlubší půdy bohaté na živiny.

 

Geofyt, s velmi krátkým fenologickým optimem, kvete v brzkém jaře, na konci února nebo v březnu.

 

Význam: Ohrožený a nesmírně vzácný prvek naší květeny. Dekorativní rostlina, vyhledávaná především pro své exoticky vyhlížející květy a listy. Původ rostlin na jediné české lokalitě je poměrně sporný. Mnoho botaniků tvrdí, že zde kandík původní není, a že zde byl vysazen v průběhu středověku. Tato teorie se opírá především o tvrzení, že Medník je příliš izolovaný od dalších nejbližších lokalit, které se nacházejí až na jižním Slovensku. Další nespornou zajímavostí je i fakt, že kandík neroste na okolních kopcích i přesto, že jsou na nich podobné podmínky jako na Medníku. Zastánci původnosti kandíku naopak tvrdí, že tu roste na velmi podobném stanovišti a navíc i s podobnými druhy jako na jižním Slovensku. Pokud by na Medníku byl kandík původní, jednalo by se o velmi staré a reliktní stanoviště.

 

Ohrožení a ochrana: Kandík je ohrožen především sběrem, v minulosti se velmi často prodávaly jeho květy na pražských trzích. Dalším problémem je i částečná přeměna přirozených lesních porostů na smrkové monokultury a také nadměrný turismus. Druh je územně chráněn v rámci NPP Medník. Na místě probíhá monitoring a také občasné managementové zásahy.

 

 

 

Literatura:

 

Hendrych R. (2004): Erythronium dens-canis a jeho historie v Čechách. Zprávy Čes. Bot. Spol. 39: 185-216.