Eryngium campestre - máčka ladní

23. 9. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Eryngium campestre L. - máčka ladní

Syn.: Eryngium campestre subsp. contractum (Micheletti) Degen, Eryngium latifolium Hoffmanns. & Link

Čeleď: Apiaceae - miříkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, 30-80 cm vysoké, ostnité rostliny s protáhlým, větveným kořenem, přízemní růžicí listů a větvenou, v průřezu oblou lodyhou. Přízemní listy jsou peřenosečné, v obrysu trojúhelníkovité až trojúhelníkovitě vejčité, kožovité, tmavě až sivozelené na okraji ostnitě zubaté, dlouze řapíkaté. Lodyžní listy jsou podobné spodním, ale drobnější, jednodušeji dělené, krátce řapíkaté až přisedlé a ouškatě objímavé. Květy, vyrůstající z úžlabí ostnitých listenů, jsou drobné, bělavé, složené do kulovitých hlávek. Plodem je dvounažka.

 

Možná záměna: Od podobné, avšak výrazně vzácnější máčky plocholisté (Eryngium planum) se liší zejména zpeřenými přízemními listy, zelenavou lodyhou či kulovitými květenstvími.

 

Rozšíření: Máčka ladní je druhem rozšířeným především v teplejších oblastech Evropy a západní Asie. Celkový areál se rozkládá od jižní Anglie na západě, přes střední Evropu, Středomoří, Ukrajinu a jižní Rusko, po Turecko a podhůří Kavkazu na východě. Sekundární výskyt je udáván z Dánska, Severní Ameriky či Jihoafrické republiky.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až lokálně hojně v teplejších oblastech (termofytikum a teplejší mezofytikum), do vyšších poloh vystupuje vzácně a zpravidla se jedná o zavlečení člověkem. V horách neroste.

 

Ekologie: Teplomilnější a suchomilnější druh, který roste na slunných pastvinách, lesostepních stráních, na okrajích cest či na železničních náspech. Obvykle na zásaditém, mírně skeletnatém podloží. Je diagnostickým druhem teplomilných společenstev svazů Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris a Helichryso arennariae-Festucetum pallentis.

 

Máčka ladní má vyvinut zajímavý způsob rozšiřování. Jedná se o takzvaného stepního běžce, tedy rostlinu, jejíž květenství se na sklonku vegetační sezóny oddělí od rostliny a nechává se unášet větrem.

 

Hemikryptofyt kvetoucí v letních měsících, od konce června do srpna.

 

 

 

Literatura:

 

Tomšovic P. (1997): Eryngium L. – máčka. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, p. 427–428, Academia, Praha.