Erica carnea - vřesovec pleťový

12. 2. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Erica carnea L. – vřesovec pleťový

Syn.: Erica herbacea L.

Čeleď: Ericaceae – vřesovcovité

Status: C3, §3

 

Popis: Keřík s bohatě větvenými, poléhavými, hranatými, lysými větvemi, obvykle vysoký do 50 cm. Květonosné větve vystoupavé až přímé, hustě olistěné, lysé. Listy ve 4četných přeslenech, jehlicovité, rovnovážně odstávající, lysé a lesklé. Květy vyrůstají v hustý vrcholových hroznech; květní stopky lysé. Kališní lístky úzce kopinaté, lysé, načervenalé; koruna zvonkovitá, masově narůžovělá až červená; tyčinky z květu vyniklé.

 

Možná záměna: Na našem území lze v přírodě zaměnit snad jen za velmi vzácný vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix), který má listy odstále brvité, kališní lístky pýřité a prašníky s vyniklými bazálními přívěsky.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým evropským areálem, jehož centrum se nachází v Alpách a v alpských podhůřích. Na sever proniká do západní poloviny Čech, na jih do středoitalských a balkánských pohoří, snad až do Makedonie a dále do řeckého pohoří Pindos.

 

V České republice je výskyt omezen na západní, potažmo jihozápadní až jižní Čechy. Ostatní lokality jsou pochybné nebo se vztahují k místům, kde se vřesovec pěstuje. Druh preferuje střední polohy v rozmezí 400 až 800 m n. m.

 

Ekologie: Vřesovec pleťový preferuje suché a světlé bory, méně často roste na balvanitých sutích. Setkat se s ním lze i na ultrabazických hadcových podkladech. Je součástí zejména vegetace acidofilních boreokontinentálních borů sv. Dicrano-Pinion sylvestris.

 

Vytrvalý chamaefyt s fenologickým optimem kvetení od března do června.

 

Ochrana a ohrožení: Vřesovec pleťový patří mezi zvláště chráněné druhy a ve vyhlášce je vedený mezi druhy ohroženými. Stejný status mu náleží v Červeném seznamu, což odráží jeho limitovanou distribuci, omezenou jen na západní polovinu našeho území. Potenciální nebezpečí pro populace druhů představují snad jen nešetrné lesnické zásahy v borovicových porostech.

 

Poznámka: Oblíbená a často pěstovaná rostlina, která se objevuje v mnoha barevných kultivarech, jenž se vyznačují rovněž rozdílným počátkem doby květu, u některých kultivarů kvetení začíná již v lednu.

 

 

Literatura:

 

Křísa B. (2003): Erica L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 2, 2. vydání, Academia, Praha, 496–498.

 

Zelený D. (2013): LFB04 Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris Pišta ex Husová in Husová et al. 2002. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], Academia, Praha, 401–404.