Eresus moravicus - stepník moravský

17. 5. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Eresus moravicus Řezáč in Řezáč, Pekár & Johannesen, 2008 – stepník moravský

Čeleď: Eresidae – stepníkovití

Status: CR

 

Popis: Nápadný pavouk s výrazným pohlavním dimorfizmem. Velikost samic 10–18 mm (hlh. 6–10 mm), u samců 8–12 mm (hlh. 3,5–5,5 mm). Samice jsou černé až šedavé se žlutavými chloupky na chelicerách a přední části hlavohrudi, které tvoří žlutou masku. Nohy jsou černé. Narozdíl od samic, jsou samci pestře zbarveni. Hlavohruď samců je černá s bílými chloupky. Zadeček je červený až oranžový se čtyřmi černými skvrnkami. Třetí a čtvrtý pár nohou je zbarven oranžově s bílými chloupky. Zbylé dva páry noh jsou černohnědé s bílými chloupky. Zbarvení mláďat je podobné jako u samic, jen žluté chloupky nejsou tak výrazné.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy stepníků vyskytujících se na našem území - stepníkem rudým (E. kollari), stepníkem černonohým (E. sandaliatus) a nedávno popsaným stepníkem Hermanovým (E. hermani). Dospělé samice poznáme podle typické žluté masky, kterou ostatní naše druhy nemají. Samci stepníka černonohého mají všechny páry nohou černé s bílými kroužky a vyskytují se na západě území, narozdíl od stepníka moravského. Samci stepníka rudého mají, třetí a čtvrtý pár nohou oranžový jen do poloviny a vyskytují se na podzim.

 

Rozšíření: Evropa - střední a jihovýchodní Evropa a Balkán.

 

V ČR vzácný druh, který se vyskytuje pouze na jižní Moravě a Tišnovsku.

 

Biologie a ekologie: Stepník moravský se vyskytuje na osluněných stepních biotopech - na skalnatých stepích, lesostepích a křovinatých teplých stráních. Samice a mláďata si tvoří typické mělké nory s pavučinovou stříškou, která je pokrytá detritem. Samci vyhledávají samice za slunečných dnů, od dubna do června. Od června hlídá samice kokon ve své noře. Samice jsou víceleté. 

 

Ochrana a ohrožení: Tento významný prvek naší arachnofauny je jako mnoho bezobratlých vázaných na stepní biotopy ohrožen zejména zarůstáním vhodných lokalit náletovými dřevinami. Většina známých lokalit je územně chráněna.

 

Taxonomická poznámka: Stepník moravský (Eresus moravicus) byl popsán teprve nedávno (v roce 2008), kdy byl vyčleněn od druhu Eresus cinnaberinus/kollari. Typový materiál pochází z Moravy (PR Květnice) a proto dostal jméno stepník moravský.

 

 

Literatura:

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

 

Řezáč M., Pekár S. & Johannesen J. (2008): Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresusspecies (Araneae: Eresidae). Zoologica Scripta 37: 263–287