Equisetum telmateia - přeslička největší

1. 7. 2013 vytvořil Michal Hroneš

Equisetum telmateia Ehrh. – přeslička největší
Syn.: Equisetum maximum auct., Equisetum macrostachyon Poir.
Čeleď: Equisetaceae – přesličkovité
Status: C4

Popis: Naše největší, až 1,5 m vysoká přeslička, která má plstnatý oddenek a vytváří 2 typy lodyh. Jarní výtrusné lodyhy jsou světle hnědé, nevětvené, s nápadným elipsoidním výtrusnicovým klasem. Letní lodyhy jsou sterilní, bohatě větvené, uvnitř s nápadnou centrální dutinou. Pochvy jsou válcovité, hnědavé, s dlouhými, šídlovitě protaženými tmavě hnědými zuby.

Možná záměna:
Od našich ostatních přesliček se již na první pohled liší statným vzrůstem a velkou centrální dutinou.

Rozšíření: Těžiště areálu se nachází ve střední a jihovýchodní Evropě, především v podhůří Alp a Karpat. Areál rozšíření se rozkládá od Azorských ostrovů, Madeiry a Velké Británie na západě po Kavkaz na východě, na jih zasahuje do severní Afriky, na sever do jižní Skandinávie.

V ČR se vyskytuje ostrůvkovitě až roztroušeně. Hojná je především na jihovýchodní Moravě, především v oblastech, kde je podloží tvořené flyšem (tj. zejména karpatské mezofytikum). V Čechách se vyskytuje značně ostrůvkovitě (častější jen v Českém ráji, v podhůří Orlických hor), zcela chybí ve značné části jižních a západních Čech.

Ekologie: Vlhkomilný a relativně stínomilný druh, který roste na svahových vápnitých prameništích, na okrajích potoků, v podrostu lužních lesů, na okrajích tůněk či na bažinatých loukách, druhotně také ve vlhkých příkopech či na okrajích polí, na půdách s neutrální až bazickou reakcí.

Geofyt, jehož výtrusné lodyhy vyrůstají v jarních měsících od března do května.

  

Literatura:

Hrouda L. (1997): Equisetaceae DC. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání, Academia, Praha, 205–223.