Equisetum sylvaticum - přeslička lesní

31. 3. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Equisetum sylvaticum L. – přeslička lesní

Syn.: Equisetum ramosum Gilib., non DC.

Čeleď: Equisetaceae – přesličkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Přeslička s jarní nezelenou lodyhou, která po vyprášení zezelená a rozvětví se. Letní lodyhy vysoké do 60 cm, zelené, hluboce rýhované, přeslenitě větvené; žebra na hřbetě plochá, na hranách hrbolkatá; střední dutina zabírá až 2/3 průměru lodyhy; zuby lodyžních pochev srůstají, rezavě hnědé, s tmavým středovým pruhem. Větve vždy 1–3krát přeslenitě větvené, tenké, rovnovážně odstálé. Jarní plodné lodyhy vysoké do 30 cm, nevětvené, červenohnědé, pochvy nafouklé; výtrusnicový klas elipsoidní.

 

Možná záměna: Typem lodyhy i habitem je podobná přeslička luční (Equisetum pratense), která má větve obvykle nevětvené, na lodyžních žebrech se nachází křemičitanové hrbolky, a proto je na dotyk lodyha drsná, zuby lodyžních pochev nesrůstají a mají výrazný suchomázdřitý lem.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem zahrnujícím cirkumboreální oblasti Evropy, Asie a Severní Ameriky.

 

V České republice roste hojně od pahorkatin až po nejvyšší polohy. Vyhýbá se pouze otevřeným nížinám v teplých oblastech středních, sz. Čech a jižní a stř. Moravy.

 

Ekologie: Přeslička lesní je stínomilným druhem smíšených a jehličnatých lesů, lesních pramenišť a rašelinných luk. Je typicky kalcifóbní druh, který se vyhýbá bazickým podkladům. Roste na půdách podmáčených, těžkých, s vysokým podílem jílů.

 

Geofyt s fenologickým optimem růstu od dubna do června.

 

  

 

Literatura:

 

Guillon J.M. (2007): Molecular phylogeny of horsetails (Equisetum) including chloroplast atpB sequences. – J. of Pl. Res., 120/4: 569–574.

 

Hrouda L. (1988): Equisetum L. In.: Květena České republiky, vol. 1., Academia, Praha, 212–223.