Epipactis muelleri - kruštík růžkatý

14. 8. 2011 vytvořil

Epipactis muelleri Godfery - kruštík růžkatý
Syn.: Epipactis latifolia subsp. muelleri (Godfery) Sóo; E. helleborine subsp. muelleri (Godfery) O. Bollós, Masalles et Vigo
Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité
Status: C2, §2, CITES

 

Popis: Bylina vysoká 25-60 cm, světle zelená, autogamní. Lodyha na bázi lysá, pod květenstvím pýřitá. Listů 4-6, v obrysu kopinatých, 2-3x delších než lodyžní články. Květenstvím je klas složený z 8-20 květů; vřeteno pýřité. Květy neúplně otevřené; vnější okvětné lístky světle zelené, postranní vnitřní bělavé, na okraji narůžovělé; epichil srdčitý, nazelenalý, s bazálními hrbolky nazelenalými; vchod do hypochilu připomíná sevřené písmeno V, hypochil červenavý; prašník vejcovitý, na vrcholu kuželovitě protáhlý, růžkatě zakřivený, prasahující délkou bliznu; blizna je kolmá k podélné ose sloupku; rostelum bez žlázky.

 

Možná záměna: Habituelně podobným druhem se může zdát kruštík Greuterův (Epipactis greuteri), ovšem záměna je možná především s kruštíkem piačenským (Epipactis placentina), který má hluboce vmáčklý hypochil, celkově červenavě zbarvené květy a nevýrazně růžkatý vrchol prašníku.

 

Rozšíření: Druh s nepříliš velkým, evropským areálem, který roste převážně v centrální Evropě s přesahem do severní části jižní Evropy a rovněž se vyskytuje v Evropě západní. Areál druhu není dostatečně znám.

 

Na našem území se vyskytuje roztroušeně až velmi vzácně v chladnějším termofytiku Čech i Moravy s přesahem do oblastí mezofytika. Nalézt jej můžeme v Českém středohoří, na Rožďalovicku, Pardubicku, na Hanácké pahorkatině, v Bílých Karpatech, ve Zlínských a Hostýnských vrších aj.

 

Ekologie: Kruštík růžkatý preferuje světlé převážně listnaté, méně jehličnaté lesy, lesní lemy, křoviny. Zřídka roste na přímo osluněných plochách stejně jako v plně zapojených lesních porostech. Je výrazným kalcifytem, tedy roste výhradně na vápencích. Uvádí se např. z vegetačních svazů Carpinion či Fagion.

Geofyt s poměrně krátkou dobou kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je řazen mezi zvláště chráněné taxony v kategorii silně ohrožené. Stejný status má i v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR.