Epilobium dodonaei - vrbovka rozmarýnolistá

18. 12. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Epilobium dodonaei Vill. - vrbovka rozmarýnolistá

Syn.: Chamerion dodonaei (Vill.) Holub, Chamaenerion dodonaei (Vill.) Kostel., Epilobium angustissimum Grauer, Chamaenerion angustissimum (Weber) D. Sosn., Epilobium palustre auct. non (L.) Scop., Epilobium rosmarinifolium Haenke, Chamaenerion rosmarinifolium (Haenke) Moench 

Čeleď: Onagraceae - pupalkovité

Statut: C4

 

Popis: Statné, vytrvalé, 30-100 cm vysoké byliny s krátkým vícehlavým oddenkem a vystoupavou až přímou, na bázi dřevnatějící, chudě větvenou, často načervenalou lodyhou. Listy jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté, velmi krátce řapíkaté až téměř přisedlé, tuhé, tmavě zelené. Z paždí listů občas vyrůstají krátké olistěné větvičky. Listeny jsou drobné, podobné listům. Květní stopky jsou zprvu přímé. Květy jsou velké, narůžovělé až sytě růžové. Kalich je červenavý. Plodem jsou červenavě naběhlé tobolky.

 

Možná záměna: Od podobné, výrazně hojnější vrbovky úzkolisté (Epilobium angustifolium) se liší celkovým vzrůstem, na bázi dřevnatějící lodyhou, tvarem listů či přímými květními stopkami.

 

Rozšíření: Vrbovka rozmarýnolistá primárně roste především ve vyšších pohořích Evropy (Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty, Východní Sudety), Turecka a na Kavkaze, dále také ve Středomoří a ve Francii. Sekundárně se vyskytuje na vhodných biotopech v teplejších částech střední a jihovýchodní Evropy.

 

V ČR je pravděpodobně nepůvodní. Vyskytuje se ostrůvkovitě především na Moravě (Ostravsko, Olomoucko, Moravská brána, podhůří Beskyd, jižní a jihovýchodní Morava), v Čechách pouze v jihozápadním okolí Prahy a také v podhůří některých českých hor (Podorličí, Podkrušnohoří, Podkrkonoší, Pošumaví atd.).

 

Ekologie: Druh rostoucí na kamenitých až štěrkovitých půdách, obvykle na říčních náplavech či na skalnatých svazích, ale také na antropicky ovlivněných biotopech, jako jsou kamenolomy, pískovny, štěrkovny, železniční náspy či výsypky.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od července do září.