Ephippiger ephippiger - kobylka révová

4. 1. 2012 vytvořil Filip Trnka

Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) - kobylka révová

Syn.: Gryllus ephippiger Fiebig, 1784

Čeleď: Tettigoniidae - kobylkovití

Status: EN

 

Popis: Velká a robustní kobylka o délce těla 20-30 mm, samci dosahují 28 mm. Samci mají asi 1 mm delší krytky než samice. Samičky mají 15,5-21 mm dlouhé kladélko. Zbarvení těla je světle zelené. Tykadla jsou přibližně 2x delší než tělo. Temeno hlavy je výrazně černé, přední a zadní okraj štítu je často široce rezavě lemován, boční okraj je žlutě lemován. Po boku celého těla je žlutý pruh. Krytky jsou hnědo-červené s výrazným žilkováním. Nelétavý druh.

 

Rozšíření: Evropský druh rozšířený od Španělska, Belgie a Holandska do střední a jižní Evropy až po jižní Ukrajinu.

 

V ČR je tento druh lokální a vzácný, vyskytuje se pouze na jižní Moravě. Znám je především ze Znojemska, Jihlavska a Brněnska.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme od července do pozdního léta. Suchomilný druh preferující lesostepní krajinu (lesostepi, křoviny, vinice apod.), kde vyhledávají solitérní keře a stromy. Samičky na nich často nehybně sedí a samci charakteristicky stridulují a podle stridulace se poměrně snadno určuje jejich poloha. Jako většina kobylek jsou dravé a aktivně loví drobnější bezobratlé.

 

Ohrožení a ochrana: Není zákonem chráněná, ale v Červeném seznamu ČR je uvedena jako ohrožený druh. Ohrožena je především zarůstáním lesostepí, jedná se o světlomilný druh, který potřebuje osluněné keře. Hlavním managemententovým opatřením je pastva a prořezávky náletu a prořeďování porostů dřevin.

 

Taxonomická poznámka: Je popsáno 12 poddruhů s nejistým taxonomickým postavením. V ČR je uváděn poddruh Ephippiger ephippiger vitium.