Elymus caninus - pýrovník psí

13. 12. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Elymus caninus (L.) L. – pýrovník psí

Syn.: Agropyron caninum (L.) P. Beauv.; Roegneria canina (L.) Nevski; Triticum caninum L.

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Volně trsnatá, živě zelená tráva s krátkým oddenkem. Stébla kolénkatě vystoupavá až přímá 30–100 cm dlouhá, lysá; listové pochvy lysé, s nápadnými oušky; čepele ploché, na líci drsné. Květenstvím je tenký, chabý, obvykle přehnutý lichoklas, dlouhý 5–20 cm; klásky vícekvěté, zploštělé, širší stranou k vřetenu přirostlé; pluchy dlouze osinaté.

 

Možná záměna: Pýrovník na první pohled připomíná především pýr plazivý (Elymus repens, syn: Elytrigia repens), který je výběžkatý, má rovněž klásky přirostlé k vřetenu širší stranou, ale jen s velmi krátkou nebo vůbec žádnou osinou. Na lesních stanovištích lze potkat hustě trsnatou, chlupatou trávu – válečku lesní (Brachypodium sylvaticum), jejíž klásky přirůstají k vřetenu užší stranou, podobně jako tomu je u jílku vytrvalého (Lolium perenne).

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem, který se vyskytuje v převážné části evropského kontinentu. V Asii roste po západní Čínu a střední část Sibiře. Jako nepůvodní druh je udáván z Japonska, Nového Zélandu i Severní Ameriky.

 

V České republice je běžným druhem lesnatých oblastí nížin a středních poloh, ve vyšších polohách roste vzácněji, i když zasahuje až po hranici lesa v našich nejvyšších pohořích.

 

Ekologie: Pýrovník psí je typickým lesním druhem, který preferuje lužní i jiné typy listnatých lesů, pobřežní křoviny a devětsilové lemy potoků. Preferuje půdy vlhké až mokré, úživné, bohaté na dusík, je tolerantní ke kyselému i bazickému podloží.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

 

Literatura:

 

Dančák M., Dvořák V. & Janošíková K. (2013): Třicet lesních trav České republiky. – Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 91 pp.

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia, 90: 425–531.