Eleocharis ovata - bahnička vejčitá

28. 1. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. – bahnička vejčitá

Syn.: Scirpus ovatus Roth

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: NT

 

Popis: Hustě trsnatá bylina, s trávově zelenými, přímými lodyhami, vysokými do 35 cm. Dolní pochvy červenohnědé, horní zelené, šikmo uťaté. Klásky okrouhle vejčité, červenohnědé; stylopodium nízké, široké, celou bází přisedlé (nevytváří krček). Nažka zploštělá, široce obvejčitá, hladká.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh bahničky, zejména díky své trsnatosti a přisedlému stylopodiu.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým, ale disjunktivním cirkumboreálním areálem zahrnujícím Eurasii a Severní Ameriku. V Evropě se vyskytuje zejména v mírném pásu, na jih po severní Itálii a Albánii, na severu chybí ve většině částí Skandinávie i na Britských ostrovech.

 

V České republice se těžiště výskytu nachází v rybničních pánvích jz. a jižních Čech a na Vysočině. Častěji se vyskytuje též v západních, severních a východních Čechách. Na Moravě roste mnohem vzácněji, těžiště výskytu se nachází v Ostravské pánvi a na střední Moravě.

 

Ekologie: Typickým stanovištěm tohoto druhu jsou obnažená dna rybníků, okraje stojatých i tekoucích vod. Preferuje půdy pravidelně zaplavované, v létě mokré až vlhké, humózní a bohaté na živiny. Je diagnostickým druhem vegetace obnažených den sv. Eleocharition ovatis a terofytů na vlhkých píscích sv. Radiolion linoidis.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Bahnička vejčitá není řazena mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném seznamu patří mezi druhy téměř ohrožené (NT). Přestože v některých oblastech se vyskytuje hojně, absencí pravidelného letnění rybníků se frekvence jejího výskytu snižuje.

 

 

Literatura:

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.