Elatine hexandra - úpor šestimužný

9. 8. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Elatine hexandra (Lapierre) DC. - úpor šestimužný

Syn.: Elatine palludosa Seubert; Tillaea hexandra Lapierre

Čeleď: Elatinaceae - úporovité

Status: C2

 

Popis: Drobná rostlina s plazivými až poléhavými lodyhami, dlouhými 4-10 cm, které se bohatě větví a v uzlinách kořenují. Listy jsou vstřícné, eliptické, tupě zakončené, světle zelené, lysé. Palisty opadají. Květy jsou umístěny jednotlivě v úžlabí listů, jsou dlouze stopkaté, trojčetné. Korunní lístky obvejčité, nepatrně delší než lístky kališní, světle růžové. Najdeme v nich 6 tyčinek, podle nichž dostal tento úpor druhový název. Plodem jsou kulovité tobolky.

 

Možná záměna: Úpor šestimužný je zaměnitelný s blízce příbuzným úporem trojmužným (Elatine triandra), který má rovněž trojčetné květy, ale liší se absencí stopek květů (má květy přisedlé) a květy obsahují pouze 3 tyčinky. Jinak jsou si druhy ekologicky podobné, úpor trojmužný je ekologicky a výškově plastičtější, zároveň areálem zasahuje hlouběji do centrální části České republiky na Vysočinu a je znám i z Moravy.

 

Rozšíření: Úpor šestimužný je druh s výraznou subatlanskou tendencí rozšířený především v západní Evropě, odkud na sever proniká do jižní Skandinávie, na východ přes střední Evropu do Rumunska. V jižní Evropě se vyskytuje v několika izolovaných arelách v severní Itálii, v Srbsku, na Pyrenejském poloostrově a je znám rovněž ze severní Afriky.

 

Ve České republice leží těžiště výskytu v mezofytiku v jižní části Čech, především v rybničních oblastech na Blatensku a Třeboňsku. Na Moravě se nevyskytuje. Roste především v suprakolinním stupni.

 

Ekologie: Druh rostoucí na vlhkých až zbahnělých, hlinitopísčitých půdách podél rybníků, na přeplavovaných rybničních okrajích a na  letněných rybničních dnech. Takové substráty jsou převážně kyselé, přirozeně chudé na živiny a druhy jsou velmi dobře přizpůsobené na střídání vodní a suchozemské fáze, tzv. obojživelné druhy. Typickým příkladem je vegetace sv. Litorellion uniflorae, kde je Elatine hexandra diagnostickým druhem. Druhy na obnažených dnech mají velmi specifické nároky, jsou stenoekní, konkurečně velmi slabé.

 

Jednoletý, vzácněji dvouletý terofyt roustoucí od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Úpor šestimužný není zařazen mezi zvláště chráněné druhy. V Červeném a černém seznamu jej nalezneme mezi silně ohroženými taxony. Ekobiologie obojživelných druhů téměř předurčuje jejich možné ohrožení. Především musíme zmínit zvýšenou úživnost rybníků, která se neblaze podepisuje na změnách pH i množství živin v substrátu. Dalším problémem je časté vápnění rybničních substrátů nebo přímé zásahy jako vyhrnování rybničních den. Managment je pro takové druhy obvykle bezzásahový a spočívá pouze v letnění rybníků, což umožňuje těmto druhům prodělat velmi rychlý vegetační cyklus.