Donacochara speciosa - plachetnatka rákosní

17. 1. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Donacochara speciosa (Thorell, 1875) – plachetnatka rákosní

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 4–5 mm (hlavohruď 1,5–2 mm). Hlavohruď je žlutavá až žlutohnědá, bez kresby. Chelicery žlutooranžové s nápadnými zoubky. Zadeček je oválný, světle žlutohnědý s tmavými skvrnkami na konci, někdy vytváří tmavý středový proužek s tmavou špičkou. Nohy jsou poměrně dlouhé a žlutohnědé. Obě pohlaví mají stejné zbarvení.

 

Možná záměna: Tento druh je u nás díky svému zbarvení nezaměnitelný.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy a Střední Asie. V Evropě chybí na Iberském poloostrově a ve většině Středomoří.

 

V ČR nehojný druh, avšak roztroušeně po celém území, zejména v nižších polohách a teplých oblastech.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka rákosní obývá různé mokřadní biotopy, jako jsou rákosiny, porosty litorální vegetace (zejména orobinců a ostřic) a mokřadní louky. Žije na povrchu půdy a mezi listovým opadem a stařinou, kde si dělá drobné síťky. V nebezpečí dokáže běžet po vodní hladině nebo se na krátký čas potopit do vody. S dospělci se setkáme téměř po celý rok.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.