Dinoptera collaris - tesařík červenoštítý

30. 7. 2010 vytvořil Filip Trnka

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) - tesařík červenoštítý

Syn.: Acmaeops collaris (Linnaeus) Auctorum; Leptura carneola Schrank, 1798; Leptura collaris Linnaeus, 1758; Leptura ruficollis DeGeer, 1775; Leptura sylvestris Geoffroy, 1785; Pachyta collaris (Linnaeus) Redtenbacher, 1874

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 6,5-9 mm, zbarvení krovek modré až černomodré, břicho červené. Štít celý červený nebo s černou skvrnou uprostřed, vzácně může být zbarven celý černě.

 

Rozšíření: Celá Evropa přes Sibiř, Kavkaž až do Malé Asie a Íránu.

 

V ČR hojný druh od nížin do hor, který se ovšem nevyskytuje všude.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do července s maximem na přelomu května a června. Druh obývající lesní louky, háje, lesní okraje, zahrady a parky. Imaga často na květech různých rostlin především hvězdnicovitých (Asteraceae) a miříkovitých (Apiaceae). Vývoj larev probíhá v odumřelém dřevě listnatých dřevin, uvává se především topol osika (Populus tremula), duby (Quercus spp.), javory (Acer spp.), jasany (Fraxinus spp.), ovocné stromy a další. Larvy povětšinou obsazují kmínky, povrchové kořeny nebo větve.