Cytisus nigricans - čilimník černající

6. 3. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Cytisus nigricans L. – čilimník černající  

Syn.: Lembotropis nigricans (L.) Griseb., Laburnum nigricans (L.) J. Presl, Genista nigricans (L.) Scheele, Cytisus glaber Lam., Cytisus unibracteatus Lindem., Cytisus virgatus Salisb., čilimníkovec černající

Čeleď: Fabaceae – bobovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Obvykle drobný, 30–200 cm vysoký keř s krátkým, těsně nad zemí větveným kmínkem. Větve jsou přitiskle chlupaté, případně olysalé, letorosty jsou zelené. Listy jsou trojčetné, zřetelně řapíkaté, za sucha obvykle černavě zelené. Jednotlivé lístky jsou kratičce řapíkaté, eliptické, celokrajné, na konci tupé až zašpičatělé, na bázi klínovité až okrouhlé, na rubu přitiskle chlupaté, na líci lysé. Květenství je hroznovité, složené ze zlatožlutých, lysých květů. Listence v květenství jsou čárkovité. Kalich je zvonkovitý, dvoupyský. Svrchní korunní lístek tvoří nazpět ohnutou pavézu, spodní korunní lístek tvoří zakřivený člunek, který vybíhá v zobánek, boční korunní lístky jsou podlouhlá, o něco kratší než člunek. Plodem je stříbřitě přitiskle chlupatý lusk.

 

Možná záměna: Od janovce metlatého (Cytisus scoparius) se liší již na první pohled charakterem květenství. Janovec má květy obvykle samostatné nebo po dvou, zatímco čilimník černající má květy uložené v bohatých vzpřímených hroznech. Dalším podobným druhem je čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), který má jednoduché listy vyrůstající na brachyblastech.

 

Rozšíření: Evropský druh, který roste od jihovýchodní Francie a jihozápadního Německa na západě po Ukrajinu a střední Rusko na východě. Na jih areál zasahuje do severní Itálie a na Balkánský poloostrov, na sever k Baltskému moři. Na našem území se vyskytuje pouze nominátní poddruh, jehož těžiště rozšíření leží ve střední Evropě.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin do podhůří. Zcela chybí v rozsáhlých částech severních a severovýchodních Čech. Ve vyšších polohách se často vyskytuje pouze sekundárně.

 

Ekologie: Čilimník černající roste ve světlejších listnatých lesích, na jejich okrajích, v křovinách, na skalnatých svazích, okrajích lomů či na lesnatých okrajích silnic a železnic. Vyhovují mu kamenité až hlinité, obvykle zásadité půdy s nízkým obsahem dusíku. Je diagnostickým druhem acidofilních doubrav svazu Quercion roboris.

 

Nanofanerofyt, který kvete od května do začátku srpna.

 

 

Literatura:

Skalická A. (1995): Lembotropis Griseb. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 337–338.