Cyperus michelianus - šáchor Micheliův

21. 10. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Cyperus michelianus (L.) Delile – šáchor Michelův

Syn.: Dichostylis micheliana (L.) Ness; Scirpus michelianus L.

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Drobná, žlutozelená bylina dorůstající obvykle 5-25 cm. Lodyhy jsou trojhranné, s čárkovitými listy. Květenstvím je hustý strboul podepřený 3-8 čárkovitými listeny. Klásky jsou ve strboulu hustě nahloučené, nezřetelně trojřadě uspořádané, přisedlé s plevami bělavými s vyniklým světle zeleným žebrem. Plodem jsou čočkovité nažky.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem zahrnujícím především jižní část Evropy a severní Afriku s přesahem do jižních částí východní Evropy až po Malou Asii (dále zasahuje až na Dálný východ). Na sever zasahuje do střední Evropy (Německo a polské Dolnoslezské vojvodství). Mimo Euroasii je znám též z Austrálie.

 

V České republice historicky vzácný druh rostoucí v několika izolovaných oblastech. Jednak byl a stále je z nám z jižní Moravy a z jižních Čech, dříve se vyskytoval rovněž v Polabí. Druh vázaný na převážně nížinné polohy.

 

Ekologie: Šáchor Micheliův je vázaný na specifická stanoviště periodicky obnažovaných rybničních den, písčin a břehy neregulovaných vodotečí. Konkurenčně slabý druh s výskytem efemerního charakteru, rozmnožující se pouze generativně pomocí semen. Součást vegetace sv. Eleocharition ovatae.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od července do října.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je veden mezi zvláště chráněnými taxony v kategorii kriticky ohrožený. Stejný status mu náleží i v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin. V současnosti se vyskytuje na několika lokalitách v oblasti Soutoku na jižní Moravě a rovněž v Budějovické pánvi. Vzhledem k bohaté semenné bance, kterou si druhy s podobnou ekobiologií vytvářejí je možné, že bude nalezen na dalších lokalitách při letnění rybníků, což pro druhy obnažených den asi jediný vhodný managment. 

 

 

Literatura:


Procházka F., Grulich V. & Husák Š. (1999): Dichostylis micheliana (L.) Ness. - In.: Čeřovský J. et al., Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol 5. Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, 131.